Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Huisartsen doen mee met patiëntendossier

05 FEB 2013

DEN HAAG - De meeste huisartsen in Nederland doen mee met de nieuwe opzet van het elektronisch patiëntendossier (epd). Op een speciale vergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) stemden ze dinsdagavond in met de voorwaarden. 16 regio's stemden voor, 5 waren tegen. Twee kringen onthielden zich van stemming, aldus de LHV.

Foto: anp

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier vervangt de oude versie, die in 2011 door de politiek is afgewezen omdat de privacy van patiënten niet gewaarborgd zou zijn. Het idee was toen dat de gegevens van iedereen in het elektronisch patiëntendossier zouden worden opgenomen, tenzij mensen daartegen bezwaar aantekenden. Nu is dat net omgekeerd. Alleen als je expliciet toestemming geeft, doe je mee.

Ook voor de huisartsen is deelname vrijwillig. Ze mogen, net als patiënten, besluiten om niet mee te doen. Als een huisarts zich niet aansluit bij het systeem, zijn de gegevens van zijn of haar patiënten ook niet in te zien. Wie wel meedoet, krijgt een tegemoetkoming in de kosten.

Privacybezwaren

Om aan de privacybezwaren tegemoet te komen, mag voorlopig maar een beperkte groep medici de gegevens van patiënten inzien. Zo kunnen huisartsen en apothekers alleen dossiers van mensen uit de eigen regio bekijken. Mensen kunnen bovendien aangeven wie welke gegevens mogen zien en krijgen een melding als iemand het dossier heeft bekeken.

Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Die krijgen toegang tot de gegevens van alle deelnemende Nederlanders. Over een eventuele uitbreiding moet later worden besloten.

De LHV heeft 11.500 leden. Een andere organisatie, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden), wil naar de rechter stappen over het patiëntendossier. Die huisartsen vinden dat het systeem niet klopt met hun beroepsgeheim.

Moeizame weg

Al zo'n 16 jaar wordt geprobeerd een landelijk elektronisch systeem in te voeren dat artsen en apothekers toegang geeft tot het medisch dossier van een patiënt. Daardoor zou het aantal medische missers moeten afnemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging schaarde zich dinsdag achter de nieuwe opzet van het systeem.

November 2008: Na vele jaren van discussie en voorbereiding begint het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) stapsgewijs. Hoewel de Tweede Kamer nog niet over het dossier heeft besloten, krijgen Nederlanders al wel een brief met informatie over het systeem en een formulier om bezwaar te maken.

Januari 2009: De verplichte aansluiting op het EPD van huisartsen en andere zorgverleners wordt uitgesteld.

Juni 2010: De Eerste Kamer blijft grote zorgen houden over het EPD en wil dat de invoering ervan wordt stopgezet.

April 2011: De Eerste Kamer haalt een streep door het EPD, omdat de privacy van de patiënt onvoldoende kan worden gegarandeerd. Op dat moment is bijna 60 procent van de hulpverleners vrijwillig aangesloten bij het EPD, waardoor van miljoenen Nederlanders medicatiegegevens zijn op te vragen. De Eerste Kamer wil wel een kleinere, regionale opzet van het elektronisch patiëntendossier.

December 2011: Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie worden het eens over een doorstart van het elektronisch patiëntendossier. Ze richten een organisatie op, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, die verantwoordelijk wordt voor de uitwisseling van medische gegevens. Het nieuwe systeem heet het Landelijk Schakelpunt (LSP). De minister trekt zich terug uit het veelbesproken en miljoenen kostende project.

December 2012: Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bepaalt dat alleen medische gegevens via het Landelijke Schakelpunt mogen worden uitgewisseld als een patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Daarom worden 7 miljoen Nederlanders uit het systeem gehaald. Iemand mag pas weer worden toegevoegd als hij of zij daarvoor opnieuw toestemming geeft.

Februari 2013: De Landelijke Huisartsen Vereniging, die 11.500 leden telt, doet mee met het nieuwe patiëntendossier. De kleinere Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden) wil naar de rechter stappen om invoering van het LSP te voorkomen, onder meer omdat dat systeem niet zou stroken met het beroepsgeheim van artsen.

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
19.5 °C
ZZW4
Beurs AEX
AEX 524.76
+ / - -0.21%