Pssst! De Telegraaf krijgt een nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk ‘m hier!
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

België nu op niveau 3, Nederland al eerder

16 JAN 2015

BRUSSEL/AMSTERDAM - België besloot donderdagavond het terreurniveau van 2 te verhogen naar 3, op een schaal van 4. België deed dat na een operatie tegen een terreurcel die aanslagen wilde plegen op de politie. In Nederland geldt sinds maart 2013 al niveau 3 (van 4).

Foto: Reuters

In België maakt het Crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken een inschatting van een terroristische dreiging, op basis van binnenlandse en internationale gebeurtenissen. Het centrum hanteert daarbij de volgende criteria, volgens eigen woordgebruik:

Niveau 1: LAAG Indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2: GEMIDDELD Indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is.

Niveau 3: ERNSTIG Indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is.

Niveau 4: ZEER ERNSTIG Indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is.

In Nederland maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie de balans op. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van (geheime) informatie van diensten die terrorisme of radicalisering moeten bestrijden. De formele omschrijvingen luiden:

Niveau 1: MINIMAAL Er is amper aanwezigheid van nationale en internationale terroristische netwerken. Het is niet waarschijnlijk dat aanslagen gepland worden. De open samenleving en het risicokarakter van een moderne samenleving houden dit niveau in stand.

Niveau 2: BEPERKT Er worden geen nieuwe trends of fenomenen waar dreiging van uitgaat onderkend. Activiteiten van terroristische netwerken zijn belemmerd. Nederland wordt niet of nauwelijks genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

Niveau 3: SUBSTANTIEEL Er worden nieuwe trends en fenomenen waar dreiging van uitgaat ontdekt. De kans dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden is reëel. Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen. Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats. Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.

Niveau 4: KRITIEK Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden. In Nederland heeft een aanslag plaatsgevonden en vervolgaanslagen zijn zeer waarschijnlijk. Nederland wordt vaak genoemd in zeer serieus te nemen verklaringen van terroristische netwerken en specifieke doelen worden daarbij serieus bedreigd.

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
11.7 °C
ZZO2
Beurs AEX
AEX 528.47
+ / - -0.04%