Pssst! De Telegraaf krijgt een nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk ‘m hier!
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Online gokken gereguleerd

16 FEB 2011 Martijn Koolhoven

LAREN - Gokken op internet is ‘booming’. De omvangrijke vraag van de Nederlandse consument naar online poker, casinospelen, weddenschappen en bingo, is - als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan - op een goede manier te reguleren.

Dat is, kort gezegd, de kern van een notitie die de Stichting Online Gaming Nederland (STIOG) heeft overhandigd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mr. F. Teeven. Voorman van STIOG is, zoals deze krant onlangs berichtte, voormalig staatssecretaris en VVD-coryfee Robin Linschoten.

STIOG, waar grote Europese aanbieders van online gaming en grote Nederlandse mediaconcern zijn verenigd, geeft in dit document de voorwaarden aan om een goed aanbod van online kansspelen in Nederland mogelijk te maken.

Het nieuwe kabinet wil, zoals bekend, de Nederlandse online kansspelen per 2012 gaan reguleren. Er wordt dan een vergunningverlening voor de exploitatie van internet kansspelen geïntroduceerd en waarbij een jaarlijkse opbrengst van €10 miljoen wordt verwacht.

STIOG vertegenwoordigt een representatieve groep marktpartijen die zestig tot zeventig procent van de nog niet gereguleerde internet kansspelmarkt in Nederland beheerst. Verwachting is dat het kabinet medio maart met een brief naar de Kamer komt. STIOG heeft vernomen dat het kabinet voornemens is om het wetsvoorstel voor de regulering van de online kansspelmarkt nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer in te dienen.

Om de doelstellingen van het regeerakkoord ook daadwerkelijk te halen, moet de regulering van de online kansspelmarkt naar het oordeel van STIOG gebaseerd zijn op een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Om het online gokken voor de consument veilig en gebruiksvriendelijk aan te kunnen bieden, stelt STIOG voor de voorwaarden van de zogenaamde ‘CEN overeenkomst’ toe te passen. Dat is het Europees Comité voor Normalisatie. “De CEN-overeenkomst kan dienen als basis voor het opstellen van criteria en voorwaarden om tot een veilige, consumentvriendelijke en betrouwbare internet kansspelmarkt te komen”, aldus de notitie.

Ook stelt STIOG dat: “Het kanaliseren van de omvangrijke vraag naar online casinospelen, weddenschappen, poker en bingo” het beste kan gebeuren door middel van “een transparant vergunningstelsel zonder limiet” . Vergunningen voor het aanbieden van kansspelen op internet moeten worden verleend aan elke aanbieder die voldoet aan de gestelde criteria. STIOG benadrukt dat er geen limiet moet worden gesteld aan het aantal vergunningen. Indien er sprake is van overtreding van een vergunningvoorschrift, kan de vergunning worden ingetrokken.

Om de belastingafdracht zo gunstig mogelijk te maken, pleit STIOG ervoor omdat dat de aanbieder van het gokken de belasting gaat afdragen (en dus niet bij de speler). “ Een redelijk en werkbaar belastingtarief over de brutowinst”, aldus de notitie. “Een te hoog belastingtarief wordt doorberekend aan de consument waardoor het voor de Nederlandse consument attractief wordt om te (blijven) spelen buiten het Nederlandse vergunningenbeleid.”

Voorts is het volgens STIOG van belang dat de Nederlandse consument moet op een website van een Nederlandse vergunninghouder toegang blijft houden tot een internationaal netwerk, zodat hij of zij wereldwijd kan spelen. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het aanbod, maar het sluit ook aan bij het heffen van kansspelbelasting op de brutowinst van de aanbieder, ongeacht waar de consument zich in het ‘open netwerk’ bevindt. STIOG wijst er ook op dat het van belang is dat de omschakeling van ‘.com’ naar de ‘.nl’ omgeving zo spoedig mogelijk en flexibel mogelijk plaatsvindt. De Nederlandse online kansspelmarkt vraagt speciale aandacht voor de belangen van sport en sportweddenschappen. “Regulering van de wederzijdse en aanvullende belangen tussen sport en sportweddenschappen leidt tot een grotere waarborg voor de integriteit en financiering van de sport. Met veel nieuwe kansen voor amateur- en profsport”, aldus STIOG. Ook vindt STIOG het van belang dat er -om het welslagen van de regulering mogelijk te maken- “minder onnodige restricties worden opgelegd aan promotionele kansspelen, zoals stem-, bel- en win-spellen.”

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
12.4 °C
Z3
Beurs AEX
AEX 528.66
+ / - 0.0%