Columns

Nou wilde ik deze column met iets spitsvondigs over identiteitspolitiek beginnen, maar er raast een storm door Nederland en m’n blik dwaalt naar buiten. Woeste wind schudt het land door elkaar. Met een beetje geluk voor censuurliefhebbers waaien alle standbeelden van hun sokkels en alle straatnamen van de muren af, opdat de correcte herbenoeming naar de morele maatstaven van nu kan beginnen, onder leiding van nieuwbakken inquisiteurs. De beeldenstorm krijgt hulp van code rood en windkracht 11.

De burger beslist

De coalitiepartijen hebben in de formatie een kapitale fout gemaakt door de zogenoemde wet-Hillen, de vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun hypotheek (goeddeels) hebben afgelost, op de helling te zetten. Door de aflosboete nieuw leven in te blazen worden met name oudere huizenbezitters getroffen. Zij hebben veelal niet meer de financiële flexibiliteit om zich aan te passen aan plots veranderende spelregels. Het getuigt van een onbetrouwbare overheid.

Net als de ’gewone-mensen-wereld’ kent ook de onderwereld zijn trends. Met wat vorige jaren nog helemaal in was, de versleutelde pgp-telefoon bijvoorbeeld, hoef je in 2018 echt niet meer aan te komen. De BlackBerry’s waarmee moordcommando’s of drugshandelaren veilig dachten te communiceren, bleken in veel gevallen vooral goudmijnen voor rechercheteams. De afgeschermde data op de telefoons en al het berichtenverkeer zijn wel degelijk te kraken, waardoor justitie het afgelopen jaar nog meer zicht kreeg op opdrachtgevers van liquidaties en organisatoren van drugshandel.