Pssst! De Telegraaf krijgt een nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk ‘m hier!
Door
Notaris
Ernst Loendersloot is kandidaat-notaris bij het kantoor Huenges Wajer Joosten in Maastricht. Daarnaast heeft hij Vaknotaris.nl opgericht.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium
Foto: BERT VEENSTRA

Huis op naam kinderen zetten. Deel 2.

13 SEP 2017 Ernst Loendersloot

Geregeld krijg ik vragen of het interessant is om nu het huis op naam van de kinderen te zetten. Vaak blijkt de vragensteller er van uit te gaan dat hiermee (erf)belasting bespaard kan worden of dat men bang is voor de (hoge) Eigen Bijdrage voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) bij opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Gezien de frequentie waarmee deze vraag gesteld wordt, ga ik graag daarop in. Houdt u er wel rekening mee dat deze column in algemene zin is geschreven en dus niet uw specifieke situatie beschrijft. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw notaris.

B. Overdracht in volle eigendom

Naast de overdracht onder voorbehoud van de rechten van gebruik en bewoning door de ouders, is er nog een andere mogelijkheid. Namelijk de verkoop en levering van de hele of volle eigendom door de ouders aan de kinderen. Omdat de ouders in het huis willen blijven wonen, moeten daarover afspraken gemaakt worden.

Sinds de wijziging moeten die afspraken wel aan specifieke regels voldoen om problemen achteraf te voorkomen. Eenvoudig gezegd moeten de ouders jaarlijks een bepaalde minimum vergoeding betalen aan de kinderen om te voorkomen dat de waarde van de woning bij het overlijden van de langstlevende toch meegeteld wordt in de erfenis.

Vergoeding

In plaats van dat Jan en Petra nu (bijna) gratis wonen omdat ze de hypotheek hebben afgelost, worden hun netto maandlasten ineens € 1.125,-. En daar blijft het niet bij. Want als de WOZ waarde in 2018 omhoog gaat, dan moeten ze volgend jaar ook een hogere huur betalen. Die moet namelijk 6% zijn van de WOZ-waarde van dat betreffende jaar.

Omdat er tijdens het leven van Jan en Petra geen enkele sanctie staat op de correcte naleving van deze regel, kan het gebeuren dat de hele familie vergeet om de huur bij te stellen als de WOZ-waarde stijgt. De nadelige fiscale gevolgen daarvan blijken pas als Jan en Petra allebei overleden zijn. De Belastingdienst kan op dat moment namelijk vragen aan Eef en Olaf om te bewijzen dat hun overleden ouders in de jaren ná de overdracht netjes telkens 6% van de wisselende WOZ-waarde hebben betaald.

Dure fout

ten tijde van het overlijden

Nadelen: ook hier jaarlijkse heffing Inkomstenbelasting in Box 3

Diezelfde regeling geldt ook in de situatie dat de volle eigendom wordt overgedragen. Tenslotte wordt de woning waar Jan en Petra (gehuurd) wonen, niet de Eigen Woning van Eef en Olaf.

Ook hier vervalt de hypotheekrenteaftrek voor de ouders

Ik volsta voor wat betreft deze twee nadelen met verwijzing naar de uitgebreidere toelichting op deze beide punten die ik al gegeven heb.

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
9.2 °C
O1
Beurs AEX
AEX 528.03
+ / - -0.08%

Meest gelezen op DFT

poll image

Stelling DFT Geld

De premie (1% van de hypotheeksom) voor de Nationale Hypotheek Garantie die verzekert tegen restschuld, moet omlaag.


Verstuur
Meer Premium