Pssst! De Telegraaf krijgt een nieuwe website. Nieuwsgierig? Bekijk ‘m hier!
Door
Notaris
Ernst Loendersloot is kandidaat-notaris bij het kantoor Huenges Wajer Joosten in Maastricht. Daarnaast heeft hij Vaknotaris.nl opgericht.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Eigen huis opeten? Kunt u er iets tegen doen?(Deel I)

04 FEB 2013

MAASTRICHT - De Telegraaf en OverGeld.nl hebben recent veel aandacht besteed aan de nieuwe rekenmethodes om de eigen bijdrage vast te stellen voor de zorg in verzorgings- en verpleegtehuizen. Ouderenbond ANBO roept op om vooral zelf de beschikking goed na te rekenen, omdat er fouten zijn gemaakt.

De vraag die notarissen bezighoudt, is of er mogelijkheden zijn om te zorgen dat er een lagere of helemaal geen bijdrage betaald hoeft te worden. Vroeger werd bijvoorbeeld het huis 'op naam van de kinderen gezet' om er voor te zorgen dat het huis niet 'opgegeten hoefde te worden' als de ouders naar een bejaardenhuis verhuisden.

De nieuwe regeling in het kort

Het is al jaren zo geregeld dat iemand die opgenomen wordt in een verzorgings- of verpleegtehuis een eigen bijdrage voor de zorg moet betalen. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen dat iemand heeft.

Voor dat inkomen werd tot 1 januari 2013 gekeken naar het 'echte' inkomen (pensioen etc.) en naar het zogeheten Box 3 inkomen, oftewel het fictieve inkomen op vermogen (spaargeld etc).

Sinds 1 januari 2013 is er een aanpassing in dat laatste inkomen. Simpel gezegd wordt er nu namelijk van uitgegaan dat degene die opgenomen is maar liefst 12 procent rendement maakt op het vermogen dat in Box 3 zit. Het zal duidelijk zijn dat eigenlijk niemand op dit moment zoveel inkomsten trekt van zijn of haar spaargeld. Oftewel, velen die opgenomen zijn, zullen moeten interen op hun spaargeld.

Goed om eerst te weten

Laat ik beginnen met het maximale bedrag dat er aan eigen bijdrage betaald moet worden. Dat is voor 2013 vastgesteld op 2189,20 euro per maand. Wordt de eigen bijdrage alleen al op basis van het 'echte' inkomen op dat bedrag vastgesteld, dan heeft het weinig zin om te proberen het Box 3 vermogen naar beneden te brengen.

Ook wil ik wijzen op het feit dat in Box 3 iedereen een vrijgesteld bedrag heeft. Dat stond in 2012 op 21.139 euro. Bezit iemand niet meer dan dat bedrag, dan wordt daarover ook geen eigen bijdrage voor de awbz berekend.

En dan is er de peildatum. Er wordt namelijk twee volle kalenderjaren teruggekeken om vast te stellen of iemand vermogen heeft in Box 3.

In dat verband wil ik graag wijzen op het volgende:
als de zorgbehoevende in 2013 vanuit de eigen woning naar de verzorgings- of verpleegkliniek gaat, dan wordt er dus gekeken naar het vermogen dat hij of zij bezat in 2011. Volgens de regels van de inkomstenbelasting hoorde in 2011 de eigen woning in Box 1 en niet in Box 3.
 

Oftewel, de eigen bijdrage wordt in 2013 nog niet berekend over de waarde van de woning. Hopelijk geeft dat de tijd om die woning te verkopen, zodat als de eigen woning fiscaal van Box 1 naar Box 3 gaat, het geld in ieder geval niet meer in de stenen vast zit.

Woningwaarde

Een laatste punt van aandacht is de waarde van de woning voor de woz. Gaat de woning fiscaal van Box 1 naar Box 3, dan wordt er voor de eigen bijdrage van uitgegaan dat er 12 procent rendement wordt gemaakt op de waarde van het vermogen in Box 3, oftewel op de woz-waarde van de woning die (nog) niet verkocht is. Hoe lager de woz-waarde dan is, des te lager de eigen bijdrage.

Maak dus bezwaar tegen de aanslag die de gemeente dit jaar zal opleggen en doe dat telkens weer opnieuw.

(Morgen zal ik in deel II ingaan op zaken die u eventueel via de notaris kunt regelen, zodat u een lagere eigen bijdrage betaalt.)
 

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
16.9 °C
W3
Beurs AEX
AEX 527.97
+ / - -0.09%
poll image

Stelling DFT Geld

Ik houd nauwkeurig mijn uitgaven bij in een (digitaal) kasboek


Verstuur
Meer Premium