Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
Door
Financieel consulent
Peter Beszelsen is directeur van Money1.nl en sinds 1994 DGA van Kerckemeren Consult B.V. Financial & Business Consultants.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Brááááánd!  - Pensioen in de fik!

07 DEC 2012

Als een soort heroïneverslaafde die het logisch vindt om de sleutel van de medicijnkast te vragen omdat hij een steeds grotere dosis moet inspuiten om aan zijn gerief te komen, zo mocht een ex-Alexbank-bestuurder en aandelengoeroe bij Pauw en Witteman komen uitleggen waarom ons pensioen eráán gaat als we niet nog méér gaan beleggen. En dat iedereen beter zijn eigen pensioenpotje kan opbouwen dan meedoen aan een collectiviteit.

Collectief pensioen gaat er aan 

Ons kristalheldere pensioensysteem, dat lange tijd door adviesbureau Mercer tot het beste systeem ter wereld werd uitgeroepen, wordt sinds 1993 jaarlijks steeds verder uitgekleed. Van eindloon, via middelloon en de aantasting van het partnerpensioen zijn we nu aangekomen bij het Beschikbare Premie systeem: “Hier heb je mijn premie-bijdrage (werkgever) en zoek het verder zelf maar uit.” Welvaart- en waardevastheid zijn verloren door het achterwege laten van indexeringen voor loonstijging en inflatie.

Pensioenmoord

Het genadeschot moet worden gegeven door het nieuwe Pensioenakkoord. Alle bestaande en glasheldere aanspraken in euro’s worden dan mede afhankelijk van de resultaten die door de fondsbeheerder van je pensioenfonds met je premies behaald worden op de aandelenbeurzen.

Alle opgebouwde rechten vanaf 1948 (!) ter waarde van duizend miljard euro worden daarmee in één klap van tafel geveegd. Ik noem dat pensioenmoord. Als een publieke executie op de Dam. Wie bloemen dacht te krijgen na een werkzaam leven, krijgt de kogel en een krans.

Uniformiteit bespaart miljoenen

Bij ons verplicht collectief pensioensysteem zijn de kosten-opslagen stúkken lager dan bij een individueel tarief. Nieuwe deelnemers hoeven slechts aan de pensioenuitvoerder te worden doorgegeven. Over verhoging van pensioenaanspraken door loonsverhogingen behoeft met verzekeraar of pensioenuitvoerder niet te worden onderhandeld. Dit gebeurt centraal op cao-niveau en scheelt enorm in verkoop of acquisitiekosten van een verzekeraar.

De opmaakkosten van een collectieve polis zijn een fractie van de optelsom van alle individuele polissen. Omdat een groepscontract voor soms honderdduizenden deelnemers uniform op precies dezelfde wijze kan worden behandeld, bespaar je miljoenen op de administratieve kosten. Voor alle grote bedrijfstakpensioenfondsen tezamen lopen die voordelen in de miljarden.

Medische keuring verboden

Gezondheidsvlekjes spelen geen rol meer. Voor toetreding van een collectief pensioenfonds is een medische keuring sinds 1998 verboden. Dat bespaart het fonds opnieuw hoge keuringskosten.

Dat is de reden waarom verzekeraars vaak zogenoemde omvang-kortingen geven bij de grote collectieve contracten. Of die kortingen ook altijd in premieverlagingen worden doorgegeven aan de deelnemers, waag ik overigens te betwijfelen.

Glashelder

Rond 1980 bestonden collectieve pensioenrechten uit een ouderdomspensioen dat inclusief de aow, 70 procent van je laatstverdiende salaris bedroeg. Als je vroegtijdig overleed, kreeg je partner levenslang 70 procent van het ouderdomspensioen dat je zou hebben gekregen (haalbare pensioen), als je tot je 65e bij je werkgever pensioen had kunnen opbouwen, als je in leven was gebleven.

Dat komt neer op de helft van je laatstverdiende salaris (70 procent van 70 procent = 49 procent). Half-wezen (kinderen tot 21 jaar) ontvingen 20 procent van het partnerpensioen. 

Een arbeidsongeschiktheidsregeling zorgde er voor dat je wao tot je 65e werd aangevuld tot 70 procent van een gemaximeerd salaris. De rest werd vaak bijverzekerd tot 85 procent van je laatst verdiende salaris.

Na je 65e ging die uitkering automatisch over in je aow en je werkgeverspensioen, want het pensioenfonds betaalt je premies voor jou door, alsof je gewoon tot je 65e gewerkt had. Overleed je ná je pensioendatum van 65 jaar, dan ontving je partner levenslang 70 procent van jouw ouderdomspensioen, inclusief de aow.

Glashelder. En op alle onderdelen absoluut gegarandeerd in euro’s. Niks aandelenrisico.

Russische roulette  

Wat je pensioen uiteindelijk wordt, hangt straks af van beleggingsresultaten op de aandelenbeurzen en voor een zéér belangrijk gedeelte van de (nu totaal onbekende) marktrente op jouw pensioendatum.

Het is misselijkmakend dat financieel experts hun ideeën mogen ventileren aan totale pensioenleken in prime-time programma’s als Pauw en Witteman. Alleen om te rechtvaardigen dat pensioenfondsbeheerders in één klap honderden miljarden pensioenkapitaal verspeelden op de aandelenmarkt. Ronduit schokkend is het gebrek aan kennis van die topinterviewers. Als ze eens wisten hoe hun eigen riante omroeppensioen groot gevaar loopt….

Beleggen voor zekerheid?

Méér beleggen zou nodig zijn om ook in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen blijven doen. Want beleggen zou méér opbrengen dan een simpel rentefonds of het rendement op Nederlandse Staatsleningen. Wie dát nog durft te beweren na de slachtingen op de aandelenbeurzen sinds 2000….

Ook moeten we volgens de expert bij Pauw en Witteman af van collectieve pensioensystemen. Het zou volgens hem beter zijn als iedereen zijn eigen, miljarden aan administratiekosten verslindende 'potje' opbouwde bij zijn pensioenuitvoerder. Heeft die man dan helemaal niets van de woekerpolisaffaire geleerd?

Keiharde cijfers

Vooral jongeren worden bang gemaakt met kreten dat 'de pot leeg is' als zij met pensioen gaan. Ik zou graag harde cijfers zien. Wat zit er in de pensioenkassen? Wat wordt er jaarlijks uitgekeerd aan hoeveel deelnemers in de eerstvolgende vijftig jaar? Wat is de jaarlijkse premietoevoeging aan de collectieve pensioenpotten bij handhaving van het huidige systeem? Wat is de waardeontwikkeling van de fondsen bij een rekenrente van 3, 4 of 5 procent?

Wat is de invloed van de demografische ontwikkelingen: Minder mensen om het pensioen op te bouwen? Oké! Maar dat betekent straks ook uitkeringen aan minder gepensioneerden. Langer leven? Prima. Hoeveel premie moet daar dan voor worden opgebracht en willen we dat misschien bést wel betalen? Je kunt het tenminste aan ons vragen!

Maurice de Hond

Marc Heemskerk, hoofd pensioenen bij Mercer, wereldwijd pensioenspecialist met meer dan 20.000 medewerkers, stelt letterlijk: “De impact van vergrijzing is in Nederland kleiner dan elders, doordat wij kapitaaldekking hebben. Langer werken en een lager inkomensniveau lijken noodzakelijk, tenzij de arbeidsproductiviteit zodanig toeneemt, dat we ons kunnen permitteren om veel ouderen te verzorgen.” Er zijn dus wel degelijk andere opties om ons pensioenstelsel te redden.

Spuit de Dam schoon van de aandelenspeculanten! Zet desnoods de mariniers in! De nieuwe pensioenregels gaan volgens staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) pas in 2015 in. Het is nog niet te laat om tot bezinning te komen. Van pensioen moet iedereen, ongeacht zijn leeftijd, zeker kunnen zijn.

Maurice de Hond, vraag aan de doorsnee Nederlander wat hij liever heeft: Een lager maar gegarandeerd pensioen of de kans op een hoger pensioen met het beleggingsrisico van een veel lager pensioen. Vul uw eigen uitslag van deze enquete maar vast in.

Brááááánd!

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
24.9 °C
ZO3
Beurs AEX
AEX 520.39
+ / - -0.28%
poll image

Stelling DFT Geld

Geld bij elkaar leggen in een bv om een huis te kopen (voor mijn kind). Goed idee!


Verstuur
Meer Premium