Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie

Fiscale gevolgen afkopen woekerpolis?

09 FEB 2012 Regina de Valk

In 1997 heb ik een ABC-spaarplan afgesloten bij AMEV (nu ASR). De polis liep tot september 2012, maar ik heb deze afgelopen september afgekocht. De polis viel onder de woekerpolissen en ik kwam niet voor compensatie in aanmerking. Mijn vraag is nu: heeft het afkopen van de polis fiscale consequenties? En zo ja, welke? ASR kan het me helaas niet vertellen.

U hebt een kapitaalverzekering afgesloten in 1997 (het ABC-spaarplan). U hebt deze verzekering afgekocht. U vraagt zich af hoe u dit verwerkt in uw belastingaangifte.

Ik ga er bij de beantwoording van uw vraag vanuit dat u deze verzekering niet aan uw hypotheek had gekoppeld. Uw verzekering viel dan dus in box 3, maar er is een hoge vrijstelling van 123.428 euro per persoon, waardoor u de afgelopen jaren de verzekering niet in box 3 hoefde te vermelden.

U hebt de verzekering afgekocht voordat de 15 jaar om waren. In principe is de afkoopsom dus belast en zou u nu dus belasting moeten betalen in box 1 over de rente die u hebt ontvangen.

Als ik uw mail goed begrijp, hebt u minder geld terug ontvangen dan u aan premie betaald heeft; u hebt dus helemaal geen rente ontvangen. U hoeft dan dus ook niet speciaal iets op te geven bij uw aangifte.

Wanneer u de afkoopsom niet hebt uitgegeven en deze dus nog gewoon op de bank staat, telt het geld natuurlijk wel mee om uw totale vermogen in box 3 te bepalen. U wordt alleen belast voorzover uw totale vermogen boven het voor u geldende vrijgestelde bedrag uitkomt.

11.7 °C
ZW3
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 455.74
+ / - -0.77%

Stelling DFT Geld

In New York is verhuren via Airbnb bijna zo goed als verboden. Goede zaak.


Verstuur
Financiële vraagbaak
Actueel