Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie

Wel bijstand, maar niet verplicht huis opeten?

08 MRT 2012 mr. Maarten van Gelderen

Graag doe ik een beroep op uw kennis over het volgende. Ik (50-plus, 27 jaar werkervaring, HBO opgeleid) heb tijdens mijn ww-uitkering getracht betaald werk te vinden, maar dat is me tot op heden niet gelukt. In de laatste brief van het UWV stond: "Misschien kunt u na afloop van uw ww-uitkering een (aanvullende) bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering vraagt u zelf aan." Prachtig, maar met wie ik ook sprak, iedereen wist me te vertellen dat ‘bijstand’ inhield dat je dan je eigen huis moet opeten. Bij toeval hoorde ik iemand iets mompelen over een uitkering voor ouderen waarbij ‘het opeten van je eigen huis’ niet verplicht zou zijn. Ik ben toen gaan navragen: inderdaad, dat heet IOAW. Kunt u mij er meer over vertellen? En waarom heeft het UWV niet de plicht om mensen zoals mij daarover te informeren?

Dank voor uw vraag. Ik ben het volledig met u eens dat u van het UWV had mogen verwachten beter geïnformeerd te worden over uw recht op IOAW. Het zou toch een relatief kleine moeite voor deze instantie moeten zijn om ww-gerechtigden op basis van leeftijdselectie expliciet te wijzen op de mogelijkheid om voor een dergelijke uitkering in aanmerking te komen. Helaas gaat het er in de praktijk anders aan toe.

De miscommunicatie rondom de IOAW is vaak het gevolg van het feit dat gemeenten belast zijn met de uitvoering van deze uitkering, terwijl u een aanvraag voor deze uitkering moet indienen bij het UWV Werkbedrijf.

Hoe dan ook, volgens de officiële regelgeving moet u de aanvraag uiterlijk indienen op de dag na de beëindiging van uw ww-uitkering. Als u de aanvraag te laat indient, gaat uw uitkering ook later in, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. In de rechtspraak is bepaald dat onbekendheid met de wet nooit een bijzondere omstandigheid oplevert.

Juridisch kan ik dus helaas weinig voor u betekenen. Laten we hopen dat als er bij het UWV voldoende klachten binnenkomen over deze gang van zaken, uitkeringsgerechtigden na u beter geïnformeerd gaan worden.

Als u meer wilt weten over de IOAW, verwijs ik u graag naar dit artikel.19.1 °C
NO4
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 450.94
+ / - +0.41%

Stelling DFT Geld

Opkopen schulden jongeren door gemeente is onnodig pamperbeleid


Verstuur
Financiële vraagbaak
Actueel