Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie

Hoeveel geld mag ik mijn neef en nicht schenken?

17 FEB 2009

Mijn vraag is deze: hoeveel kan een oom zijn neven en nichten belastingvrij schenken?

Voor schenkingen aan anderen dan uw eigen kinderen bestaat een vrijstelling voor 2008 van €2688 en voor 2009 van €2734. Deze bedragen gelden per jaar. Als u meer schenkt, en een verkrijger betaald daarover inkomstenbelasting, hoeft er geen schenkingsrecht meer te worden betaald.Reacties? Schrijf naar: redactie@overgeld.nl of Pagina Over Geld, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam. Formuleer kort en bondig.

10.0 °C
W1
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 447.22
+ / - +1.26%

Stelling DFT Geld

Noodzakelijke cosmetische ingrepen moeten worden vergoed in het basispakket


Verstuur
Financiële vraagbaak
Actueel