'Liever hogere premie, voor hoger pensioen'

Veel werknemers zijn best bereid een hogere pensioenpremie te betalen, om er voor te zorgen dat pensioenfondsen beter in staat zijn de pensioenen te verhogen. Dat komt naar voren uit een vrijdag gepubliceerde enquête onder de achterban van vakbeweging FNV.

 Lees verder
 

Miljarden pensioengeld vast in mkb, bedrijven in rode cijfers

Er zitten miljarden aan geblokkeerd vermogen in het mkb vanwege pensioenverplichtingen. Het gevolg is dat bedrijven minder waard worden of zelfs in de rode cijfers belanden.

 Lees verder
Bevat:
 

Pensioenfondsen lijden door rentedreun

De pensioenfondsen hebben zwaar te lijden onder de snel dalende rente. Vrijwel alle fondsen hebben de dekkingsgraad in de afgelopen maand zien dalen. De inflatiecorrectie van het pensioen is daarmee ook het volgende jaar hoogst onwaarschijnlijk.

 Lees verder
 

Ook kleinere pensioenfondsen staan er slechter voor

Ook de kleinere Nederlandse pensioenfondsen zijn er in het derde kwartaal ,,over een breed front'' slechter voor komen te staan. Dat maakte de Pensioenfederatie donderdag bekend, in reactie op de publicatie van de cijfers van de vijf grote pensioenreuzen in ons land.

 Lees verder
 

Pensioenfondsen lijden door rentedreun

De pensioenfondsen hebben zwaar te lijden onder de snel dalende rente. Vrijwel alle fondsen hebben de dekkingsgraad in de afgelopen maand zien dalen.

 Lees verder
 

Wisselen van pensioenfonds wordt makkelijker

Werknemers kunnen straks makkelijker overstappen naar een ander pensioenfonds. In de Tweede Kamer is brede steun voor een voorstel van VVD, D66 en GroenLinks om dit te regelen.

 Lees verder
 

Wet tegen 'pensioen opeten' in bijstand

Bijstandsgerechtigden kunnen straks niet meer door hun gemeente worden gedwongen hun pensioen 'op te eten'. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat wettelijk regelen dat dat onmogelijk wordt. Klijnsma heeft dat dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van de PvdA.

 Lees verder
 

Nederland daalt op ranglijst pensioenstelsels

Nederland is dit jaar verder afgegleden op de wereldranglijst van beste pensioensystemen ter wereld tot de derde plek. De tweede plaats is afgestaan aan Australië. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde wereldwijde pensioenindex van adviesbureau Mercer.

 Lees verder
 

Akkoord over strengere pensioenregels

Kabinet, regeringsfracties en de 'bevriende' oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP hebben overeenstemming over het aanscherpen van de pensioenregels. Dat betekent dat er ook steun voor de plannen in de Eerste Kamer zal zijn, waar het kabinet geen meerderheid heeft.

 Lees verder
 

Nieuw pensioencollectief opgericht door Klijnsma

Naast alle bedrijfstak en ondernemerspensioenfondsen komt er een nieuw pensioencollectief: het Algemeen Pensioenfonds. Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma introduceert het nieuwe pensioenfonds waar bedrijven nieuwe pensioenregelingen kunnen aanbrengen.

 Lees verder
 

Akkoord over pensioenregeling ambtenaren

De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor volgend jaar. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 3,7 procent.

 Lees verder
 

CPB: 'Steeds minder voordelen aan collectief pensioen'

De voordelen van collectief sparen voor het pensioen vergeleken met individuele regelingen met 'eigen potjes' zijn sterk afgenomen. Dat heeft te maken met de vergrijzing en de toenemende flexibiliteit van de arbeidsmarkt.

 Lees verder
 

Dekkingsgraden pensioenfondsen onderuit

Nederlandse pensioenfondsen zijn er vorige maand een stuk slechter voor komen te staan. De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen daalde met 4 procentpunt tot 108 procent, meldt onderzoeksbureau Aon Hewitt.

 Lees verder
 

'Werkgevers houden pensioenpremie achter'

Werknemers profiteren maar nauwelijks van de verlaging van de pensioenpremie.

 Lees verder
Bevat:
 

Later sterven berooft gezin terminaal zieke

Voor een terminaal zieke man wordt oudejaarsdag een kritische datum. Als hij ná 31 december overlijdt, krijgen zijn nabestaanden jaarlijks 15.000 euro minder. Dat is een bitter gevolg van de nieuwe pensioenregels die staatssecretaris Klijnsma doorvoert.

 Lees verder
 

Eén pensioenregeling voor metaal en techniek

Vakbonden en werkgevers in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het eens over een nieuwe pensioenregeling voor de pensioenfondsen PMT en PME. Beide bedrijfstakken krijgen vanaf 2015 dezelfde pensioenregeling. Dat betekent één pensioenregeling voor 540.000 werknemers bij 34.000 ondernemingen. Alle partijen gaan het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voorleggen aan de leden. Dat maakten zij vrijdag bekend.

 Lees verder
 

Klijnsma weerspreekt Pensioenfederatie

Als de pensioenpremies volgend jaar niet dalen, ligt dat niet aan de nieuwe spelregels voor pensioenfondsen die op 1 januari moeten ingaan. Dat komt dan door de economische omstandigheden en doordat vakbonden en werkgevers, die de pensioenfondsen besturen, bijvoorbeeld de nabestaandenpensioenen te veel ophogen.

 Lees verder
 

AOW-uitgaven hard omhoog door vergrijzing

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend. De stijging van AOW-uitgaven gaat bijna gelijk op met de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en is dan ook het gevolg van de vergrijzing.

 Lees verder
 

FNV 'schrikt' van koopkracht ouderen

Het kabinet breekt de koopkracht van ouderen af. Dat stelt FNV Senioren, dat 'geschrokken' is van de kabinetsplannen voor 2015.

 Lees verder
 

Nederlandse jongeren weten meest over pensioen

Nederlandse jongeren van na 1980 weten veel van pensioenen. Van de zeven landen die vermogensbeheerder BNY Mellon en de universiteit van Oxford onderzochten weten de jongeren van hier zelfs het meest.

 Lees verder
 

Minder opbouwers van pensioen

Het aantal mensen dat pensioen opbouwt bij pensioenfondsen is vorig jaar verder gedaald. Eind 2013 bedroeg het aantal zogeheten actieve deelnemers van de fondsen zo'n 5,5 miljoen personen. Dat zijn er 146.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

 Lees verder
 

Klaas Knot: wees realistisch over pensioenen

Mensen moeten realitischer verwachtingen over hun pensioenen krijgen. Er moet meer ruimte komen voor maatwerk en de risico's tussen generaties moeten evenwichtiger verdeeld worden. Dat zei Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) op het jaarlijkse Pensioenseminar.

 Lees verder
 


'Verhogen AOW-leeftijd in 2024 niet nodig'

Nieuwe prognoses van de levensverwachting laten zien dat een verdere verhoging van de AOW-leeftijd in 2024 niet nodig is. Dat stelt het Koninklijk Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging van verzekeringswiskundigen, in zijn tweejaarlijkse raming.

 Lees verder
 

Kritiek Raad van State op AOW-plan Klijnsma

De Raad van State heeft stevige kritiek op een kabinetsplan om de koopkrachtondersteuning voor AOW'ers op de schop te nemen. Volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering houdt het plan geen rekening met de draagkracht van ouderen en levert het bovendien maar een beperkte bezuiniging op. De raad vindt dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) haar voorstel nog eens goed moet bekijken en eventueel aanpassen.

 Lees verder
 

Bontes en Van Klaveren willen ook vlaktaks van 22,9 %

'Werkgever moet pensioenopbouw direct overmaken'

Nederlanders moeten hun pensioenopbouw volledig zelf in handen krijgen. Werkgevers dienen de pensioenopbouw rechtstreeks aan de werknemer over te maken, zodat die zelf kan bepalen wat hij met dat geld doet.

 Lees verder
 

Resultaten uit het verleden bieden geen (pensioen)garanties voor de toekomst!

Het is een veel gehoorde zin als het gaat om financiële zaken. Maar dit adagium gaat niet alleen op bij beleggingen. Het geldt ook bij de uitbetaling van pensioenaanspraken.

 Lees verder
 

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt licht

Pensioenfondsen staan er weer iets beter voor. De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen steeg in augustus naar 112 procent, 1 procentpunt hoger dan een maand eerder. Belangrijke oorzaak is de dalende marktrente.

 Lees verder
 

'Meerderheid wil pensioenleeftijd verlagen'

Volgens een onderzoek wil 55 procent van de kiezers de pensioenleeftijd weer verlagen. Dat staat in een maandag gepubliceerde peiling van Maurice de Hond in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van ouderenpartij 50PLUS.

 Lees verder
 

'Pensioengeld in dierenleed over de grens'

Het pensioenfonds voor ambtenaren ABP en andere grote pensioenfondsen beleggen in bedrijven die in China legbatterijen voor kippen bouwen. Verder stoppen deze Nederlandse fondsen ook geld in de bouw van megastallen voor kippen en varkens in Thailand en Brazilië.

 Lees verder
 

Weinig kennis van pensioen, maar veel zorgen

Nederlanders weten weinig van pensioenen, maar een ruime meerderheid maakt zich wel zorgen over het Nederlandse pensioenstelsel. Ook wil een meerderheid meer keuzemogelijkheden als het om hun eigen pensioen gaat. Over de vraag of het pensioensysteem moet veranderen, bestaat verdeeldheid.

 Lees verder
 

Ouderenorganisaties slaan alarm over stortvloed maatregelen

’Gepensioneerde nog veel harder geraakt’

De stortvloed van maatregelen rond de pensioenen zorgt ervoor dat het pensioen dat werknemers kunnen behalen, fors lager zal uitvallen. De korting kan oplopen tot een halvering, zo stellen de samenwerkende ouderenorganisaties.

 Lees verder
 

’Pensioenfederatie heeft niets geleerd’

Hogere buffers zijn nodig om er zorg voor te dragen dat pensioenfondsen het pensioen dat ze beloven ook daadwerkelijk uitkeren. Oppositiepartij D66 heeft geen goed woord over voor de alarmerende kritiek van de Pensioenfederatie.

 Lees verder
 


10.2 °C
ZW2
 
files 193
163 km.
Beurs AEX
AEX 396.01
+ / - +0.39%
Populair
Actueel
Tips van redactie

Meest gelezen op DFT Geld

Stelling DFT Geld

‘Door het steeds hogere eigen risico in de zorg, mijd ik de huisarts’


Verstuur