Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
Willem Okkerse
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Haalt Grontmij de Koninklijke Status ?

14 FEB 2012

Twee van de voorwaarden om de Koninklijke Status te verkrijgen zijn : a) ten minste 100 jaar bestaan; b) aantoonbaar stabiel zijn en een goede financiële reputatie hebben;

Voorwaarde a) hoopt Grontmij volgend jaar te behalen. Voorwaarde b) lijkt op grond van de jaarcijfers 2010 en de halfjaarcijfers 2011 wat minder eenvoudig en kan ook voorwaarde a) beïnvloeden.

Een kort overzicht. De koers per aandeel Grontmij loopt vanaf 2008 met ruim €11 per aandeel terug en wel van ca. € 16 naar € 5 dit jaar. De OK-Score loopt, zoals gegeven per begin maart 2011, over het boekjaar 2010 terug van OK-Klasse 5 naar OK-Klasse 9. De illustere 5% plus belangenbezitters van de ruim 20 miljoen aandelen, en WIE kent ze niet, verloren ieder zo’n € 10 miljoen.

Diverse koppen zijn er intussen gerold en ook zal er zo’n 200 man personeel het veld moeten ruimen. Een feit, dat tegenstrijdig is aan eis 2 van de Koninklijke Status. Én.... dat gezien het feit dat de échte asset van de onderneming (de kwaliteit van) het personeel is.

Bij de over het boekjaar van 2010 in maart 2011 reeds berekende OK-Klasse 9 hoorde de volgende waarschuwing: gevaarlijke situatie, substantiële verbeteringen zijn NU nodig, uitbreiding met vreemd kapitaal niet mogelijk.

Weliswaar is er in het track-record van de OK-Score slechts in 0,1% van de OKScores toch nog een faillissement bij een OK-Klasse 9 ontstaan, zoals bij LCI en Worldcom en is het bovendien nog geen OK-Klasse 10 oftewel een echte faillissementswaarschuwing, maar het is wel een uitgelezen moment voor de RvC om dan, lees maart 2011, een forse ingreep te plegen.

Hoe kan zoiets nou toch plaatsvinden en vooral, wat moet er nog gebeuren om in 2013 een predikaat Koninklijke, mogelijk te verwerven.

Allereerst blijkt uit de cijfers een volkomen verkeerde inschatting van de markt. Terwijl in 2008 iedereen zucht onder de beurscrisis behaalt Grontmij zijn finest hour, doch beseft met de specifieke kenmerken van haar orderportfolio onvoldoende, dat de bomen niet tot in de hemel groeien.

Omdat daaropaansluitend in 2009 de profit halveert, moet de winst - op weg naar het honderdjarig bestaan - dan maar via acquisities gebeuren; veelal een veeg teken, waarop Raden van Commissarissen onvoldoende alert zijn. In 2010 wordt Ginger overgenomen en wat er in feite gebeurt, is dat er omzet gekocht wordt met zeer lage marges. Het personeelsbestand groeit naar 10.000 en de CEO heeft zellfs het bestaan om - op grond van de zeer zwakke balans - nog verdere acquisities aan te kondigen én tegelijkertijd door middel van procesverbetering zijn huidige marges te doen verbeteren.

Twee zogenaamde “grand strategies” tegelijkertijd; hetgeen wij uit ervaring weten, nooit mogelijk is.Een grove misvatting, waarvoor hij dan ook in november moest vertrekken.

Intussen is er door de Grontmij per begin december 2011 aangekondigd dat de onderneming over 2011 een netto verlies zal lijden. De SNS, Grontmij watcher verwacht een claimemissie maar dat lijkt ons, gezien de huidige koers, niet mogelijk of al evenmin zinvol.

Grontmij zal er goed aan doen niet alleen te saneren, maar ook zijn financiële status in orde te brengen, anders komt de heugelijke gebeurtenis van 2013 echt in gevaar. Wij denken er zelfs aan dat de onderneming een non-cash out impairement zal nemen op de goodwill; zeker omdat de te verwachte cash in van de Ginger- overname duidelijk minder zal zijn dan de goodwill rechtvaardigt entevens omdat de weggesaneerde kantoorpanden alleen maar met verlies kunnen worden verkocht. Wij schatten deze afschrijvingen in op zo’n € 30 miljoen.

Om dan toch aan de benodigde versterking van de balans te komen zou een converteerbare obligatie wellicht in aanmerking gekomen zijn, maar dit versterkt de balans niet echt.

Aangezien er echter nog zo’n 17 miljoen preferente aandelen in de kast liggen, die bij uitgifte volgens de statuten van de onderneming in het Nederlandse verslagleggingsrecht als eigen vermogen mogen worden beschouwd, verwachten wij een uitgifte van tenminste een 1 preferent aandeel op 3 gewone aandelen.

Met andere woorden : er zullen dan zo’n 7 miljoen preferente aandelen Grontmij op de markt komen.Gekoppeld met een goede rente staan de 5% plus belangen dan vanaf 2013 toch weer vooraan in de rij voor een vergoeding van hun investeringen. Een vergoeding die weliswaar laag is omdat ook het gewone dividend in 2012 zal worden gepasseerd, maar gezien de heersende marktrente dan toch voor dat soort beleggingsfondsen een bescheiden rendement zal opleveren. Uitstappen ofwel deliquiditeit zoeken is dan in feite terug tot ground zero en al helemaal fnuikend voor het ego.

De 5% plus belanghebbende krijgt daarmee toch een bescheiden rendement, hij koopt a.h.w. extra faillissementszekerheid, die met de gewone aandelen niet aanwezig is; aan de Majesteit kan verder een goede balans worden getoond.....en zo werkt iedereen er aan mee om er 2013 een plezierig feest van te maken.

Alleen de kleine aandeelhouder kan er maar beter niet aan meedoen. Door de preferente aandelen zullen de dividenden voor de gewone aandelen in de komende jaren minimaal zijn en de koerswinsten zeer gering. Na de bijzondere aandeelhoudersvergadering van komende 9 maart weten wij meer.

Willem D. Okkerse (1946) is sinds 2003 CEO van het OK-Rating Institute , de eerste in de Benelux gevestigde Credit Rating Agency.

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
20.4 °C
W4
Beurs AEX
AEX 520.19
+ / - +0.16%
AEX520,18arrow0,16% 12:34
AMX789,17arrow0,05% 12:34
ASCX998,37arrow-0,48% 12:34
BEL-203926,94arrow0,44% 12:34
FTSE 1007411,76arrow0,39% 12:19
CAC-405129,62arrow0,28% 12:34
SMI8964,56arrow0,07% 12:18
meer...
Meer Premium