arrow4,56%
arrow3,09%
arrow2,97%
arrow2,36%
arrow2,04%
meer...
arrow-7,28%
arrow-3,83%
arrow-3,20%
arrow-2,60%
arrow-2,29%
meer...
 
 
Exclusieve artikelen van de Telegraaf redactie
Foto: ANP

Voorlopig geen aparte begroting eurozone

12 DEC 2012

BRUSSEL (AFN) - De plannen voor een aparte begroting voor de eurozone lijken op de lange baan geschoven. Uit de jongste ontwerpconclusies van de EU-top van donderdag en vrijdag blijkt dat de lidstaten daar hun fiat nog niet aan willen geven. Ze gaan dit eerst diepgaand bestuderen.

De 27 lidstaten van de Europese Unie zeggen te wachten tot na de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement en de benoeming van een nieuwe Europese Commissie in 2014. ,,Deze zaken kosten meer tijd en vereisen diepgaand overleg met de lidstaten'', aldus de voorlopige tekst. Bovendien wijzen de landen erop dat voor een aantal plannen die zijn voorgesteld door onder meer EU-president Herman Van Rompuy, een verdragswijziging nodig is.

Wel wordt op korte termijn gekeken naar het idee om de eurolanden individuele contracten te laten sluiten over hun economische en begrotingsbeleid. Ook niet-eurolanden zouden hiervoor kunnen kiezen, zo luidt de tekst van de voorlopige conclusies.

Concrete voorstellen

De Europese Commissie zal met concrete voorstellen komen hoe dergelijke contracten eruit zouden moeten zien. De lidstaten zullen naar verwachting in maart hier verder over praten.

De verdere uitbouw van een bankenunie wordt wel doorgezet. De eerste fase, een Europese toezichthouder op de bankensector, zou in het voorjaar van 2013 op poten moeten staan. Met een toezichthouder kunnen probleembanken direct steun krijgen uit het Europese noodfonds, waardoor EU-lidstaten zelf niet meer hoeven op te draaien voor steun.

Probleembanken

Brussel gaat ook werken aan concrete voorstellen om probleembanken af te wikkelen. Het is de bedoeling dat de bankensector zelf opdraait voor de kosten, niet de belastingbetaler. De Europese Commissie wordt gevraagd in maart met voorstellen te komen. De lidstaten hopen dan in de zomer overeenstemming hierover met het Europees Parlement te bereiken.

De landen willen ook in maart overeenstemming over minimale standaards voor depositogarantiestelsels. Een dergelijk stelsel garandeert tegoeden van rekeninghouders tot een bepaald bedrag, als de bank in kwestie niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Het moet de eerste stap zijn naar een Europees depositogarantiestelsel.

9.6 °C
OZO2
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 457.4
+ / - +0.29%
Huizengekte: bang om te verkopen!
Veel mensen durven hun huis niet meer te verkopen, omdat ze door de gekte op de woningmarkt bang...