Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
arrow-10,77%
arrow-9,08%
arrow-4,56%
arrow-3,36%
arrow-2,87%
meer...
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium
Foto: Illustratie De Telegraaf

Wat verwachten 13 Europese topeconomen van Super Mario?

09 MRT 2016 Martin Visser

AMSTERDAM - Schiet Mario Draghi Europa weer te hulp? Hoe staat de economie ervoor? Wat zouden Europese politici moeten doen? DFT vroeg het dertien vooraanstaande economen.

Mark Cliffe, hoofdeconoom ING

“Je kunt moeilijk stellen dat de huidige economische situatie ‘goed’ is. De economie van de eurozone laat in ieder geval gematigde groei zien, rond de 1,5%. En de werkloosheid daalt. Maar onder deze macro-cijfers ligt een Europese economie die in de problemen verkeert.

Foto: DE TELEGRAAF

De voordelen van het doffe herstel van Europa zijn oneerlijk verdeeld, zowel tussen de landen als binnen de landen. Vraag het gewone mensen, die zijn niet blij. Zorgelijker is de suggestie dat we op weg naar zijn naar een ‘nieuw normaal’ van lage maar stabiele groei. Dat moeten we echt zien te voorkomen.

Nu de inflatie negatief is, zijn de marktverwachtingen hooggespannen dat de ECB opnieuw met een ronde verruimende maatregelen komt. Als de ECB daarin faalt, zal dat een tegenvaller zijn die de markten teleurgesteld en zal de euro weer stijgen. Dat kan de inspanningen van de ECB om groei en inflatie aan te jagen ondermijnen.”

 

Lucy O’Carroll, hoofdeconoom bij Aberdeen Asset Management

“De inflatie blijft uitzonderlijk zwak en ver onder het doel van de ECB. Tegelijkertijd hebben  de recente onrust op de markten en de inflatie-vooruitzichten de verwachtingen doen toenemen dat ECB-president Draghi met substantiële extra stimulansen komt.

Foto: DE TELEGRAAF

Het verlagen van de rente kan bijdragen aan de bezorgdheid over de winstgevendheid van de bankensector. Het kan ook de angst voeden dat de ECB een valuta-oorlog begint met de Bank of Japan en andere centrale banken. Echter, gezien de hoge verwachtingen en de huidige inflatie, is het gevaar van te weinig doen waarschijnlijk groter dan het gevaar van te veel doen.

Het is riskant erop te vertrouwen dat monetair beleid alle economische problemen oplost. De G20 heeft recentelijk opgeroepen tot meer overheidsstimulering en meer structurele hervormingen. Daar zijn wij het mee eens. Helaas wijst niets erop dat de overheden van de eurolanden ook luisteren.”

 

Marcel Fratzscher, directeur van het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

“De economische groei is nog altijd te zwak om Europa uit de economische en financiële crisis te trekken. Europa heeft een verloren decennium ondergaan en de kans is groot dat er een tweede verloren decennium volgt.

Foto: DE TELEGRAAF

Europa heeft drie grote economische uitdagingen. Het moet zijn institutionele architectuur hervormen en de politieke integratie verdiepen. Het moet economische en financiële hervormingen doorzetten, met name in het Europese bankensysteem. En Europese politici moeten veel harder werken om het vertrouwen van de mensen te herwinnen.

De inflatie verzwakt verder en de ECB behaalt nog altijd haar doelstellingen bij lange na niet. Daarom heeft ze geen andere optie dan in actie te komen en haar monetaire beleid verder uit te breiden.”

 

Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro

“In 2015 is het redelijk goed gegaan met de Europese conjunctuur. De groei kwam iets boven trend uit en de werkloosheid is nog altijd dalend. Maar de laatste paar maanden lijkt het minder te gaan. De lage inflatie en de lage inflatieverwachtingen vormen een bron van zorg.

Foto: DE TELEGRAAF

Ik verwacht van de ECB verdere verruiming. En ik denk dat ze zou moeten aangeven dat 'helikopter geld' een ultiem wapen is om een deflatoire recessie te voorkomen, al zal dat wapen niet snel worden ingezet. Er is steeds meer discussie over de schadelijke bijwerkingen van negatieve rente. Daar zou de ECB iets over moeten zeggen en maatregelen moeten nemen die de negatieve effecten mitigeren.

Sommigen pleiten voor een herijking van het beleid. Ik kan die redenering niet volgen. Belangrijker is echter dat ik niet geloof dat centrale banken zo'n sprong in het duister zouden wagen.”

 

Gert Peersman, hoogleraar Economie aan de Universiteit van Gent

“Gegeven de economische fundamenten, moeten we eigenlijk blij zijn met de huidige groeicijfers. De groei die we hebben wordt voor pakweg de helft gedreven door soepele monetair beleid, en in tweede instantie door lage olieprijs. Andere factoren zijn eerder negatief.

Foto: DE TELEGRAAF

De ECB moet volgens mij: niet de depositorente verder verlagen: dat is geen effectief instrument als banken dit op hun beurt niet kunnen doorrekenen aan spaarders/depositohouders, en zet banken aan tot nemen van risico's die ze eigenlijk niet willen nemen.

De ECB moet wel het opkoopprogramma van staatsobligaties uitbreiden: dit stimuleert dan weer wel private investeringen en consumptie, verhoogt inflatieverwachtingen, en helpt om schulden af te bouwen. De regeringen moeten ondertussen orde op zaken zetten.”
 

Michael Heise, hoofdeconoom Allianz

“Gegeven het gematigde herstel in de eurozone is er geen reden om de ‘crisis modus’ van het monetaire beleid te intensiveren. Het belangrijkste argument voor een nieuwe ronde monetaire verruiming is de huidige negatieve inflatie. Maar de lage inflatie is bovenal gedreven door de daling van de prijzen van olie en geïmporteerde half-fabrikaten.

Foto: DE TELEGRAAF

Monetair beleid kan op z’n best tijd kopen voor overheden die impopulaire maatregelen moeten nemen. Enkele overheden, met name in de perifere landen, hebben belangrijke vooruitgang geboet. Maar in zijn algemeenheid is er nog altijd een gevaarlijk groot vertrouwen in monetair beleid als aanjager van groei in de eurozone.”

 

Joerg Kraemer, hoofdeconoom Commerzbank

“Er zijn vele problemen. De ernstigste is de stilstand van de hervormingen van het economisch beleid in Italië en het terugdraaien van succesvolle hervormingen in Portugal. De kern van de oorzaak van de schuldencrisis is nog steeds niet opgelost.

Regeringen van eurolanden moeten stoppen met hun gedroom dat ze de groei kunnen stimuleren via hogere begrotingstekorten. Dat werkt domweg niet op de langere termijn. Echter, negatieve rentes door het ECB-beleid maken de prikkels voor politici om hun huiswerk goed te doen helaas kleiner.”

 

Guntram Wolff, directeur van denktank Bruegel

“Ik ben er zeer sceptisch over of nog meer ECB-maatregelen een groot verschil zullen maken. De extra voordelen van een uitbreiding van het opkoopprogramma zijn beperkt, terwijl de negatieve depositorente tot onbedoelde bijeffecten leidt.

‘Helikoptergeld’ zou effectiever zijn, maar dat valt buiten het mandaat van de ECB. Ik pleit ervoor om ook bedrijfsobligaties en aandelen op te gaan kopen. Actie door de ECB is noodzakelijk maar niet voldoende.”

 

William de Vijlder, hoofdeconoom BNP Paribas

 “Het herstel van de eurozone moet niet alleen steunen op monetaire instrumenten. Ook ander beleid moet bijdragen aan de versterking van de groei. De afstemming van politiek beleid moet strakker zijn dan wat nu gebeurt in de eurogroep. Vooral het tekort aan investeringen is problematisch.

Structurele hervormingen zijn nodig om investeringen aan te jagen en daarmee potentiële economische groei. Het plan-Juncker is bedoeld om dit aan te pakken, maar is momenteel te klein om echt tot veranderingen te leiden. Overheden moeten hun betrokkenheid bij dit plan intensiveren. In landen die begrotingsruimte hebben is een stimulerender beleid ook welkom.”

 

Elwin de Groot, eurozone-strateeg Rabobank

“De kern van het probleem is wat mij betreft dat er nog veel onopgeloste structurele problemen zijn. Die landen die de problemen relatief voortvarend hebben aangepakt (Spanje, Ierland) plukken daar nu wel de vruchten van, maar een land als Frankrijk en ook Italië hebben nog een hele weg te gaan.

Mijn standpunt is dat de ECB te lang in ‘crisis-modus’ is blijven hangen en dat het beter zou zijn als zij het wat rustiger aan doet moet verruimingsmaatregelen, zeker nu er steeds meer signalen zijn dat deze maatregelen, zoals negatieve rentes, flinke bijwerkingen beginnen te vertonen.”

 

Vincent Juvyns, wereldwijd marktstrateeg J.P. Morgan Asset Management

“De economische situatie in Europa is “redelijk goed”, maar zeker niet fantastisch te noemen, gezien de vertraging van de wereldeconomie en het negatievere sentiment, veroorzaakt door de volatiliteit op de markten begin dit jaar.

De communicatie van de ECB de voorbije maanden heeft veel verwachtingen gegenereerd op de markten en de ECB moet dus positief verrassen om het sentiment te verbeteren en om een neerwaartse trend op de markten de vermijden.”

 

Lex Hoogduin, hoogleraar Monetaire Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen voorzitter van het bestuur van LCH.Clearnet

“De situatie in Europa is moeilijk over een kam te scheren. Cyclisch lijkt er nog steeds sprake van herstel, hoewel dat niet uitbundig is. De mate van structureel herstel is nauwelijks vast te stellen door de vertekeningen door kwantitatieve verruiming en zeer lage rentes.

Regeringen moet hun begrotingsdiscipline niet laten vieren, de omvang van de overheid verkleinen, forse lastenverlichting doorvoeren voor arbeid en kapitaal en markten flexibiliseren.”


Johannes Müller, chief investment officer Multi Asset Germany bij Deutsche Asset Management

“Helaas zien we nog steeds het zelfde, oude patroon: hoe meer de ECB probeert tijd te kopen voor overheden om noodzakelijke structurele hervormingen door te voeren, hoe meer tijd de overheden nemen om dat ook te doen.

Ook in het licht van de Brexit en de vluchtelingendiscussies moeten Europese overheden zich concentreren op manieren om houdbare oplossingen te vinden en niet op makkelijke maatregelen om hun kiezers te plezieren. Hoe kunnen deze kiezers geloven in het Europese idee als hun eigen leiders zoveel onenigheid tentoon spreiden en elkaar over en weer beschuldigen?”

Bekijk hier de hele enquête

Bekijk het debat 'Draghi's geldpers is uitgewerkt'

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
17.9 °C
WZW5
Beurs AEX
AEX 519.64
+ / - -0.78%
`Barcelona is hard getroffen`
De reisbranche krijgt een stevige tik. De Ramblas is een toeristische trekpleister vol stalletjes...