Mijn Vraag

Transitie

Als een werknemer wordt ontslagen na 1 juli 2015 en hij heeft op grond van een sociaal plan, cao of individuele afspraak recht op een ontslagvergoeding, moet de werkgever dan ook nog een transitievergoeding betalen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Opzeggen

Welke wijzigingen treden per 1 juli a.s. in werking ten aanzien van de opzegtermijn?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Een werknemer stemt na 1 juli 2015 schriftelijk in met een voorstel van de werkgever tot opzegging van zijn arbeidscontract. In het voorstel is opgenomen dat de werkgever hem een transitievergoeding zal betalen die overeenkomt met zijn wettelijk recht. Enkele dagen daarna herroept de werknemer zijn instemming. Hij wil wel instemmen met de opzegging, maar tegen een hogere transitievergoeding. Mag de werknemer dit doen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Payroll

Moeten payrollwerknemers ook meegenomen worden in een afspiegeling bij reorganisatie?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Pensioen

Hebben werknemers die met pensioen gaan vanaf 1 juli bij hun ontslag ook recht op een transitievergoeding?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Dossier

Klopt het dat na 1 juli 2015 een goede dossieropbouw nog belangrijker wordt bij een disfunctionerende werknemer?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Zwanger

Ik heb gehoord dat de regels rond zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn gewijzigd. Wat houden de wijzigingen precies in?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Na 1 juli 2015 kunnen werknemers gevraagd worden om in te stemmen met ontslag. Klopt het dat zij die instemming ook weer kunnen ‘herroepen’?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Na ziekte

Geldt de transitievergoeding ook als een werknemer na 1 juli 2015 wordt ontslagen na 2 jaar ziekte?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Seizoenswerk

Veel van onze werknemers hebben seizoenscontracten. Hebben deze werknemers ook recht op een transitievergoeding als hun contract na 1 juli a.s. afloopt?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Vrije dag

Hebben mijn werknemers recht op een betaalde vrije dag op 5 mei?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Instemmen met ontslag

Vanaf 1 juli 2015 kan ik een werknemer ook ontslaan als hij schriftelijk instemt met het ontslag. Wat is het verschil met beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Ontslag vs. beëindiging dienstverband

Vanaf 1 juli 2015 kan ik een werknemer ook ontslaan als hij schriftelijk instemt met het ontslag. Wat is het verschil met beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Transitievergoeding

Ik heb gehoord dat ik scholingskosten in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Hoe zit dit precies?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Ouderschapsverlof

Ik heb gehoord dat de regels rond het opnemen van ouderschapsverlof gewijzigd zijn. Wat verandert er precies?

 Lees verder
 


DFT

Goed dat het kabinet alle zelfstandige aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering wil krijgen


Verstuur