Mijn Vraag

Transitie

Eén van onze werknemer is al twee jaar ziek. In het afgelopen jaar heeft hij 70% van zijn loon ontvangen. Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Transitie

Eén van onze werknemer is al twee jaar ziek. In het afgelopen jaar heeft hij 70% van zijn loon ontvangen. Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ontslag?

 Lees verder
 

MIJN VRAAG

Wet flexibel werken

Op 1 januari volgend jaar treedt de Wet Flexibel Werken in werking. Wat houdt deze wet in?

 Lees verder
 

MIJN VRAAG

Concurrentiebeding

Wanneer kan een werkgever zich beroepen op een concurrentiebeding in een tijdelijk contract?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Zwanger

Mijn werkneemster is zwanger en heeft vaak onderzoekafspraken onder werktijd. Kan ik haar vragen hiervoor verlofuren op te nemen of deze bezoeken in haar vrije tijd te plannen?

 Lees verder
 

Mijn vraag

Zelfstandig

Een werkgever vraagt aan zijn boekhouder om zijn werk voortaan als zelfstandige voor het bedrijf uit te gaan voeren. Mag de werkgever dit doen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

WhatsApp

Mag een aanzegging gedaan worden via WhatsApp?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Contract verlengen

Onze werknemer heeft twee keer een jaarcontract gehad. Vlak voor 1 juli 2015 hebben wij het contract verlengd. De ingangsdatum van het derde contract ligt echter na 1 juli. Heeft deze werknemer nu automatisch een vast contract?

 Lees verder
 

Mondelinge aanzegging

Mag aanzegging voor afloop tijdelijk contract mondeling ?

 Lees verder
 

Ketenaansprakelijkheid

Op welke manier wordt de zogenaamde ketenaansprakelijkheid gewijzigd per 1 juli 2015?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Verzuim

Eén van onze werknemers meldt zich regelmatig ziek na het weekend. Ik vermoed dat zij dan te veel gefeest heeft en niet werkelijk ziek is. Nu begrijp ik dat dit na 1 juli 2015 een grond kan zijn voor ontslag. Klopt dat?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Keten

Per 1 juli a.s. wijzigt de ketenregeling. Kan nog van de regeling worden afgeweken in cao’s?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Transitie

Als een werknemer wordt ontslagen na 1 juli 2015 en hij heeft op grond van een sociaal plan, cao of individuele afspraak recht op een ontslagvergoeding, moet de werkgever dan ook nog een transitievergoeding betalen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Opzeggen

Welke wijzigingen treden per 1 juli a.s. in werking ten aanzien van de opzegtermijn?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Een werknemer stemt na 1 juli 2015 schriftelijk in met een voorstel van de werkgever tot opzegging van zijn arbeidscontract. In het voorstel is opgenomen dat de werkgever hem een transitievergoeding zal betalen die overeenkomt met zijn wettelijk recht. Enkele dagen daarna herroept de werknemer zijn instemming. Hij wil wel instemmen met de opzegging, maar tegen een hogere transitievergoeding. Mag de werknemer dit doen?

 Lees verder
 


Actueel
Meest gelezen

Ondernemersprijzen zijn zeer waardevol


Verstuur