Mijn Vraag

WhatsApp

Mag een aanzegging gedaan worden via WhatsApp?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Contract verlengen

Onze werknemer heeft twee keer een jaarcontract gehad. Vlak voor 1 juli 2015 hebben wij het contract verlengd. De ingangsdatum van het derde contract ligt echter na 1 juli. Heeft deze werknemer nu automatisch een vast contract?

 Lees verder
 

Mondelinge aanzegging

Mag aanzegging voor afloop tijdelijk contract mondeling ?

 Lees verder
 

Ketenaansprakelijkheid

Op welke manier wordt de zogenaamde ketenaansprakelijkheid gewijzigd per 1 juli 2015?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Verzuim

Eén van onze werknemers meldt zich regelmatig ziek na het weekend. Ik vermoed dat zij dan te veel gefeest heeft en niet werkelijk ziek is. Nu begrijp ik dat dit na 1 juli 2015 een grond kan zijn voor ontslag. Klopt dat?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Keten

Per 1 juli a.s. wijzigt de ketenregeling. Kan nog van de regeling worden afgeweken in cao’s?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Transitie

Als een werknemer wordt ontslagen na 1 juli 2015 en hij heeft op grond van een sociaal plan, cao of individuele afspraak recht op een ontslagvergoeding, moet de werkgever dan ook nog een transitievergoeding betalen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Opzeggen

Welke wijzigingen treden per 1 juli a.s. in werking ten aanzien van de opzegtermijn?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Een werknemer stemt na 1 juli 2015 schriftelijk in met een voorstel van de werkgever tot opzegging van zijn arbeidscontract. In het voorstel is opgenomen dat de werkgever hem een transitievergoeding zal betalen die overeenkomt met zijn wettelijk recht. Enkele dagen daarna herroept de werknemer zijn instemming. Hij wil wel instemmen met de opzegging, maar tegen een hogere transitievergoeding. Mag de werknemer dit doen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Payroll

Moeten payrollwerknemers ook meegenomen worden in een afspiegeling bij reorganisatie?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Pensioen

Hebben werknemers die met pensioen gaan vanaf 1 juli bij hun ontslag ook recht op een transitievergoeding?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Dossier

Klopt het dat na 1 juli 2015 een goede dossieropbouw nog belangrijker wordt bij een disfunctionerende werknemer?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Zwanger

Ik heb gehoord dat de regels rond zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn gewijzigd. Wat houden de wijzigingen precies in?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Na 1 juli 2015 kunnen werknemers gevraagd worden om in te stemmen met ontslag. Klopt het dat zij die instemming ook weer kunnen ‘herroepen’?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Na ziekte

Geldt de transitievergoeding ook als een werknemer na 1 juli 2015 wordt ontslagen na 2 jaar ziekte?

 Lees verder
 


15.5 °C
W5
 
files 289
169 km.
Beurs AEX
AEX 488.24
+ / - +0.51%
Actueel
Meest gelezen

'Zelfstandige is vaker tevreden dan werknemer'


Verstuur