Mijn Vraag

Pensioen

Hebben werknemers die met pensioen gaan vanaf 1 juli bij hun ontslag ook recht op een transitievergoeding?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Dossier

Klopt het dat na 1 juli 2015 een goede dossieropbouw nog belangrijker wordt bij een disfunctionerende werknemer?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Zwanger

Ik heb gehoord dat de regels rond zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn gewijzigd. Wat houden de wijzigingen precies in?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Herroepen

Na 1 juli 2015 kunnen werknemers gevraagd worden om in te stemmen met ontslag. Klopt het dat zij die instemming ook weer kunnen ‘herroepen’?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Na ziekte

Geldt de transitievergoeding ook als een werknemer na 1 juli 2015 wordt ontslagen na 2 jaar ziekte?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Seizoenswerk

Veel van onze werknemers hebben seizoenscontracten. Hebben deze werknemers ook recht op een transitievergoeding als hun contract na 1 juli a.s. afloopt?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Vrije dag

Hebben mijn werknemers recht op een betaalde vrije dag op 5 mei?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Instemmen met ontslag

Vanaf 1 juli 2015 kan ik een werknemer ook ontslaan als hij schriftelijk instemt met het ontslag. Wat is het verschil met beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Ontslag vs. beëindiging dienstverband

Vanaf 1 juli 2015 kan ik een werknemer ook ontslaan als hij schriftelijk instemt met het ontslag. Wat is het verschil met beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Transitievergoeding

Ik heb gehoord dat ik scholingskosten in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Hoe zit dit precies?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Ouderschapsverlof

Ik heb gehoord dat de regels rond het opnemen van ouderschapsverlof gewijzigd zijn. Wat verandert er precies?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Overgang

Sinds 1 januari 2015 heeft de Wet Werk en Zekerheid de regels rond tijdelijke overeenkomsten gewijzigd. Gelden deze regels ook ten aanzien van contracten die voor 2015 zijn ingegaan?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Tatoeages

Een van onze kassamedewerkers heeft grote tatoeages op haar armen laten zetten. Nu willen wij haar vragen om deze tijdens het werk te bedekken. Mag dat?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Aanzeggen

Vanaf 1 januari moeten werkgevers voor afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer ’aanzeggen’. Kan deze ’aanzegging’ niet gewoon bij voorbaat in het contract worden opgenomen?

 Lees verder
 

Mijn Vraag

Quotumwet

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Welke gevolgen heeft dit voor mijn bedrijf?

 Lees verder
 


8.9 °C
NO3
 
files 214
135 km.
Beurs AEX
AEX 504.01
+ / - +0.2%
DFT

Ik ben blij met de doorstart van Miss Etam


Verstuur