Nieuw! Elke maand
15 Premium artikelen gratis.
Registreer nu of log in en lees voortaan elke maand 15 Premium artikelen gratis.
Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!
premium

Mijn Vraag: Ziekteverzuim laag houden

11 DEC 2012

GEEN - Hoe houd ik het ziekteverzuim binnen mijn organisatie zo laag mogelijk?

Foto: TLG

Het belangrijkste onderdeel van verzuimbeleid is preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Door te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, kan veel verzuim worden voorkomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de werkgever, waar dat nodig of verplicht is, samenwerkt met gecertificeerde deskundigen of een arbodienst. Daarnaast zal hij moeten zorgen voor voldoende rustpauzes, beveiliging van gevaarlijke machines, goed kantoormeubilair en veilige procedures bij het werken met gevaarlijke stoffen. Verder kan de werkgever werknemers wijzen op het belang van het arbeidsomstandighedenspreekuur: iedere werknemer die het gevoel heeft dat hij klachten ontwikkelt, kan terecht bij de bedrijfsarts.

Het is van groot belang dat de werknemers zich bewust zijn van risico’s op het werk. Zorg voor goede voorlichting en toezicht zodat werknemers de juiste preventieve maatregelen nemen. Daarmee neemt de kans op uitval door ziekte af. 

Preventieve maatregelen kunt u intensiveren door behalve voor een veilige en gezonde werkomgeving ook te zorgen voor een omgeving waar mensen het echt naar hun zin hebben. Daarmee voorkomt u namelijk werkgerelateerde uitval. Op het moment dat een leidinggevende weet wat zijn teamleden drijft kan hij daar op sturen. Dat sturen gebeurt onder andere door de werknemer te stimuleren om datgene waar hij energie van krijgt, nog beter te doen. Bevlogen mensen vallen minder uit en leveren een positieve bijdrage aan uw bedrijfsdoelstellingen.

Uit een enquête van MKB-Nederland onder tweeduizend ondernemers blijkt dat 60% van de ondernemers vindt dat zij zich met een ongezonde levensstijl van een werknemer mogen bemoeien, ook als die levensstijl geen aantoonbare invloed heeft op de prestaties. Lijdt het werk wel onder roken, alcohol of ongezonde voeding, dan is maar liefst 92% van de werkgevers van mening dat het gerechtvaardigd is de medewerker aan te spreken.

Gezonde eetgewoonten en voldoende lichaamsbeweging stimuleren kan bijvoorbeeld door het voeren van een actief anti-rookbeleid, het bevorderen van trapgebruik, een door de werkgever betaalde jaarlijkse gezondheidscheck of een abonnement op de sportschool tegen gereduceerd tarief. Of heeft u er wel eens aan gedacht gezonder eten aan te bieden in de bedrijfskantine? Ook een fietsplan behoort tot de mogelijkheden.

Is er ondanks een sterk preventiebeleid toch sprake van verzuim dan is een goede verzuimbegeleiding cruciaal. Goede verzuimbegeleiding is gericht op een zo spoedig mogelijk herstel van de zieke. Als verzuim zich voordoet, moeten werknemer en werkgever weten wat hen te doen staat. In controlevoorschriften of een verzuimprotocol kunnen de noodzakelijke procedures worden vastgelegd. Van groot belang is of er risico bestaat op langdurig verzuim. Als dit het geval is, moet alle partijen snel actie ondernemen. De Wet verbetering poortwachter stelt op dit punt belangrijke eisen aan werkgever, werknemer en arbodienstverlener(s). Voor een zo soepel mogelijk lopende re-integratie moeten werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen en moet de werkgever – indien nodig – niet alleen vervangend werk aanbieden in het eigen bedrijf, maar desnoods ook in een ander bedrijf. Het kan verstandig zijn daarbij specialistische hulp van een arbodienst of een re-integratiebedrijf in te roepen.

Door regelmatig contact te onderhouden met de door ziekte afwezige werknemer zorgt u ervoor dat de kans op een snellere re-integratie toeneemt. Vanuit het perspectief van de werknemer is het belangrijk zich verbonden te blijven voelen met zijn ‘normale’ leven. Contact onderhouden is één van de belangrijkste aspecten van het managen van ziekteverzuim. Zorg dat het contact ontvankelijk en  niet- opdringerige van aard is om te voorkomen dat de werknemer zich ongewenst, ondergewaardeerd of onder druk gezet voelt, terwijl hij afwezig is van het werk.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Verder lezen?
Elke maand 15 premium artikelen gratis
Ik heb al een account / ik ben abonnee
Verder lezen?
U heeft deze maand 15 Premium artikelen gratis gelezen.
Tijd voor een abonnement!
17.4 °C
W3
Beurs AEX
AEX 519.36
+ / - -0.48%
Actueel
Meest gelezen
Meer Premium
PREMIUM
PREMIUM