Nieuws/Financieel

AXA positief voor beursjaar 2013

Door Johan Wiering

Spanje zal zich in het eerste kwartaal van volgend jaar onder druk van de ECB en andere eurolanden melden voor steun bij de ECB, de Europese Commissie en het IMF, zo meent Axa Investment Managers (IM). Eén van Europa's grootste vermogensbeheerders rekent er bovendien op dat 2013 weer een goed beleggingsjaar wordt.

Volgens beleggingsstrateeg Franz Wenzel zijn tijdens de Europese conjunctuurcrisis belangrijke horden genomen. „De trein van economisch herstel is onder weg maar het zal geen TGV worden, eerder een slowmotiontrein. De belangrijkste obstakels die nog op de weg liggen zijn de verkiezingen in Italië en Duitsland, waarbij de laatste de grootste horde zal zijn.”

Als belangrijkste redenen voor zijn optimisme ziet Wenzel het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank voor staatsobligaties (OMT) en de aanzet tot de oprichting van een bankunie. Over deze laatste is weliswaar nog niet het laatste woord gesproken, maar uiterlijk na de Bondsdagverkiezingen in het najaar van 2013 zullen de Europese financiële instellingen onder het toezicht van de ECB vallen, verwacht Axa IM.

Een horde die genomen moet worden om de crisis te boven te komen, blijft volgens Wenzel Griekenland. Op korte termijn kan de obligatieveiling waarbij Griekenland zijn staatsobligaties tegen gunstige voorwaarden kan terugkopen en zo de staatsschuld met €20 miljard kan terugdringen, nadelig uitpakken voor de markten. Ook Spanje blijft een onzekere factor. Nadat de Spaanse regering bekend had gemaakt dat de streeftekorten mogelijk toch niet worden gehaald, wordt druk gespeculeerd of het land toch niet een beroep moet doen op de EU.

Wenzel verwacht dat de Spanjaarden begin volgend jaar zullen aankloppen bij het noodfonds. „Het spelletje dat de Spaanse politiek met beleggers speelde, heeft tot nu toe gewerkt voor ze. Het zullen naar verwachting ook niet de financiële markten zijn die de Spanjaarden naar het steunloket jagen, maar de andere eurolanden. „Tot nu toe heeft Spanje een ’free lunch’ gehad en wel geprofiteerd van aangekondigde obligatieopkoopprogramma van de ECB, maar ze hebben er nog niets tegenover hoeven zetten. We verwachten echter dat als de Spanje de doelstellingen nog een jaar niet haalt, de ECB en de andere eurolanden de druk zullen opvoeren.”

Wenzel gaat uit van een wereldwijde economische groei van 2,5 tot 3%, met als belangrijkste aanjager China. „Qua conjuncturele groei heeft China weliswaar een dieptepunt bereikt in het tweede kwartaal van 2012, maar sindsdien is de conjunctuur verbeterd.” Voor het vierde kwartaal is zelfs een groei op jaarbasis van maximaal 9,5% denkbaar. Voor 2013 gaat hij uit van ruim 8%. „Dat is duidelijk meer dan de 7,25% die de Chinese regering heeft gepland”, zegt Wenzel. De drijvende kracht achter deze positieve ontwikkeling zal de consumentenvraag zijn.

Axa IM voorziet een economische groei in de VS in 2013 van 2,25%, vooropgesteld dat de Amerikaanse overheid het probleem van de fiscale klif en de bovengrens voor haar schulden oplost. „Mocht de VS daarin niet slagen, dan is een recessie het gevolg”, zegt Wenzel. Hij gaat er echter van uit dat de Amerikaanse politiek dit risico niet zal nemen en dat het probleem tijdig zal worden opgelost.

Volgens Wenzel zullen de vastgoedmarkt en in toenemende mate het bedrijfsleven de conjunctuur stimuleren. Het belangrijkste thema blijft echter het werkloosheidspercentage, dat waarschijnlijk slechts zeer langzaam zal dalen. „Als ik het verborgen werkloosheidspercentage in mijn berekeningen meeneem, heeft de VS te maken met 9% werkloosheid en niet met de door de Fed nagestreefde 7% of lager.”

Wenzel is terughoudend pessimistisch over het eerste halfjaar van 2013 voor de eurozone. Vooralsnog blijft Europa in recessie en pas in het tweede halfjaar mag met een herstel worden gerekend, zij het zonder veel dynamiek. „Als de groei in de eurozone een zwarte nul te zien geeft, mogen we onze handen dichtknijpen”, aldus Wenzel.

Dit betekent dat het monetaire beleid ook in 2013 expansief blijft. Zo zal de Fed het vierde programma voor kwantitatieve verruiming (QE4) starten, mogelijk al in januari. Ondanks het expansieve monetaire beleid zal inflatie ook in het komende jaar geen thema zijn: „Dat gaat op zijn vroegst weer in 2014 of 2015 spelen.”

Door de maatregelen die worden genomen om de eurocrisis het hoofd te bieden, en door het conjuncturele herstel zijn aandelen ook in 2013 interessant – wereldwijd, meent Axa IM. Voor de Duitse DAX voorziet Wenzel een stijgingspotentieel van nog eens 15% per einde 2013, voor de Amerikaanse aandelenindex Dow Jones een stijgingspotentieel van 10%. Bijzonder aantrekkelijk zijn aandelen uit opkomende landen, vooral in Azië, in mindere mate in Oost-Europa. Ten aanzien van de VS blijft Wenzel neutraal, voor Japan en het Verenigd Koninkrijk doet hij de aanbeveling ‘onderweging’.

Op de rentemarkten blijven bedrijfsobligaties favoriet, hoewel ’de spoeling steeds dunner wordt’. Wat betreft staatsobligaties, gaat Wenzel voor Zuid-Europa, vooral Italië en Spanje. Vanuit risico-rendementsperspectief zijn vooral staatsobligaties met looptijden van 5 tot 7 jaar attractief.