Nieuws/Financieel

Schijnheilig Kifid (4)

Telegraaf

Een Kifid-uitspraak over een schadekwestie was voor mij aanleiding om wat zaken omtrent het Kifid eens nader te onderzoeken, zo eindigde ik mijn laatste column. En dan kom je feiten tegen die eigenlijk wel logisch zijn, maar waarover het Kifid zélf liegt.

Telegraaf

Onafhankelijk

Het Kifid is in 2007 mede door (het Verbond van) verzekeraars opgericht. Vooral in het begin bleek dat het Kifid bemand werd door mensen uit de bank- en verzekeringswereld. Het is dus 'van nature' zo partijdig als het maar zijn kan. In 2011 zei zelfs de toenmalig minister van financiën (Jan Kees de Jager) dat hij het Kifid niet kon vertrouwen.

Later is daar voor de vorm een foefje op verzonnen, door het Kifid onder ministeriële verantwoordelijkheid te plaatsen. Dat zou, zo zei men, de onafhankelijkheid moeten 'borgen'. Maar dezelfde werknemers bleven gewoon bij het Kifid hun (zelfde) functie vervullen. Aardig bedacht en de politiek stonk er in, maar in feite een vlaggetje voor de show. Er is meer over te zeggen, maar in een column kan ik helaas niet op alle details ingaan.

Het Kifid en de -aan het Kifid betalende- verzekeraars grijpen sindsdien iedere mogelijkheid aan om van de daken te schreeuwen dat het Kifid 'onafhankelijk' is. Dat lijken ze niet vaak genoeg te kunnen roeptoeteren: in jaarverslagen, in brochures, in reglementen en talloze malen op websites. Ongetwijfeld met de bedoeling dat de buitenwacht dat op den duur dan wel zal gaan geloven. Dat blijkt inderdaad te werken, want zelfs op het ministerie slikt men die leugens voor zoete koek. Ieder redelijk denkend mens kan snappen dat in een systeem van zelfregulering echte onafhankelijkheid niet mogelijk is, maar de geleerden op het ministerie denken dus nog steeds van wel. De verzekeringslobby -lees: de hersenspoelmachine- werkt wat dat betreft feilloos. 

 

Rapport Kwink

Onlangs heeft het ministerie door het bureau (met wel een leuke naam in dit verband:) 'Kwink', een evaluatie over het Kifid laten maken. Ik zou voor de aardigheid wel eens willen weten wat dat gekost heeft! Over deze evaluatie schrijven/schrijft (de beleidsambtenaren van) minister Dijsselbloem in een brief aan de tweede kamer: "De onafhankelijkheid van Kifid ten opzichte van marktpartijen is adequaat geborgd volgens de onderzoekers. De voorzieningen staan zowel in de statuten als in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) en voorkomen dat de sector onwenselijke invloed kan uitoefenen op de beoordelingen door en de werkzaamheden van Kifid. De voorzieningen dragen bij aan het voorkomen van ongewenste invloed op het functioneren van Kifid."

 

Te kritisch

De onafhankelijkheid is dus "adequaat geborgd". Jammer dat Kwink voor hun onderzoek niet heel even met Verzekeringsklachten.nl contact heeft opgenomen, nota bene het enige online-platform in Nederland als het om verzekeringen gaat, maar waarschijnlijk zijn we te kritisch. Of wellicht niet 'wetenschappelijk' genoeg.... Het kan natuurlijk ook zijn dat ze bij het ministerie liever horen dat het allemaal koek en ei is bij het Kifid. Dan hoef je immers niets te veranderen en dan is dat tegelijkertijd een 'bevestiging' dat het ministerie zélf óók goed bezig is geweest. Ik denk maar even hardop nu, maar verderop in deze column leg ik uit waarom ik die gedachte word gesterkt.

 

Merkwaardig

Als je weet dat afhankelijkheid een logisch en niet te vermijden gevolg is van zelfregulering, zou het toch redelijk eenvoudig moeten zijn om de vinger daarachter te krijgen. Welnu, dat is het ook! Het is dan ook heel, héél vreemd dat Kwink dat dan, nota bene tijdens een 'gedegen' onderzoek, NIET boven tafel heeft gekregen. Ik heb namelijk óók wat feiten onderzocht. Niet diepgravend of wetenschappelijk, maar globaal en algemeen, makkelijk via het internet; de informatie ligt dus voor iedereen voor het opscheppen, zie óók de links -in het blauw- in deze column. 

 

Verbond sponsort

Ik ben -onder meer- een aantal uitspraken gaan lezen. Iedereen kan dat, want de uitspraken van het Kifid staan op hun website, onder 'consumenten'. Bij al deze uitspraken staat vermeld wie de personen zijn geweest die de uitspraak hebben opgesteld. En dan kom je de naam van ene Prof. Mr. Drs. M.L.( Marc) Hendrikse best wel vaak tegen. Marc Hendrikse is directeur van het ACIS, het Amsterdam Centre of Insurance Studies, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Als er symposia op het ACIS worden gehouden is de deelname (€ 199,00) niet goedkoop, maar voor leden van het Verbond is de toegang gratis. Het ACIS is in 2008 opgericht in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. U raadt het nooit: het Verbond is de sponsor van het ACIS van meneer Hendrikse! 

Geen voorzichtige schijn daarvan, maar een duidelijke belangenverstrengeling dus. Toch is dit voor het Kifid geen punt om deze door verzekeraars betaalde meneer te laten oordelen bij klachten tegen verzekeraars. In haar jaarverslag 2015 durft het Kifid te schrijven: 'Onafhankelijkheid is ons kroonjuweel'.....

Het Kifid heeft een secretaris die via haar werkgever (Eiffel) bij het Kifid tewerkgesteld is. Op de website van Eiffel staat -met trots- dat 27 verzekeraars/banken tot hun klanten behoren. Het zal beslist toeval zijn, maar toen een klager deze secretaris daarop wees en daarom een andere behandelaar op zijn dossier wilde, schreef ze direct terug dat haar dienstverband bij het Kifid binnenkort zou worden beëindigd.

 

Netwerk

Bij de commissie van Beroep van het Kifid, hebben meerdere leden van deze commissie een nevenfunctie: ze zijn ook lid van de commissie van beroep van het DSI. Het DSI is -voor effectenverkeer- een soortement 'zelfregulerings- en opleidingsinstituut' met een twijfelachtige reputatie. In het bestuur van het DSI zit (namens het Verbond van Verzekeraars) financieel directeur Huub Arendse van Achmea. 

Het is met dit alles dus uiterst voorspelbaar, dat de mensen van het Kifid en van de verzekeraars elkaar met regelmaat ergens in het netwerk, in de wandelgangen of anders wel op recepties tegenkomen. 

 

Mooie woorden

Het Kifid heeft ook een Tuchtraad; daar komt een zaak terecht als een verzekeraar één of meerdere gedragscodes heeft overtreden, áls die daar al terecht komt, want de Tuchtraad van het KIFID is zeer HOOGdrempelig: een gewone consument kan -slim bedacht door het Verbond- niet bij de Tuchtraad terecht. Fijn voor de verzekeraars, want het aantal uitspraken (zie de website) is nu zeer beperkt. Alleen al daarom heeft de Tuchtraad weinig toegevoegde waarde, ondanks de mooie woorden op hun website: "Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. En dat de beroepsgenoten zich houden aan de regels van de beroepsethiek. De verzekeringsbranche heeft daar belang bij omdat klachtwaardig gedrag van één lid afstraalt op de rest van de beroepsgroep. Maar het is ook in het algemeen belang dat de verzekeringsbranche goed functioneert".  

 

Passief

In de praktijk stellen deze woorden niets voor, zoals gezegd alleen al vanwege het zeer geringe aantal zaken die de Tuchtraad worden voorgelegd. Maar verder, als er sprake is van een overtreding, dan doet de Tuchtraad óók nog een keer niets. Je kunt het zelf lezen, want deze uitspraken staan ook op de website. Bij een gegronde klacht wordt regelmatig geen enkele sanctie opgelegd. Soms wordt een waarschuwing afgegeven. En als het helemaal te gek is wat de verzekeraar heeft gedaan, dan krijgt deze een berisping, maar dat komt vrijwel niet voor. Er staan ook uitspraken bij waarbij de klacht gegrond was verklaard, maar waarbij besloten is om geen maatregel op te leggen. De reden die daarvoor werd opgegeven, was  'omdat de verzekeraar beterschap had beloofd....'. 

 

Toiletpapier

Op die manier is de Tuchtraad natuurlijk een (zeer) slappe hap die erg ver van de realiteit afstaat. Vergeef mij dat ik het zó zeg, maar met dergelijke "sancties" vegen verzekeraars hun kont af, al zal natuurlijk geen verzekeraar en geen Tuchtraad dat toegeven!

 

WC-eend

Laatste lachertje: áls er al volgens de Tuchtraad een zogeheten "maatregel" aan een verzekeraar moet worden opgelegd, dan staat in het Reglement van de Tuchtraad, dat het Verbond van Verzekeraars -dus wij van WC eend- bevoegd is om daaraan uitvoering te geven. De Tuchtraad is namelijk opgericht en wordt in stand gehouden door het Verbond van Verzekeraars, die óók met het Kifid samenwerkt als het om data-uitwisseling gaat. Het is dus allemaal met elkaar verbonden en onderling afhankelijk. Vreemd genoeg wordt die samenwerking in bepaalde andere kaders niet ontkend.

 

Lef

Een folder van het Verbond van Verzekeraars heet: "Een gezonde sector, betrokken bij de klant."  .....Een gezonde sector... Je moet het lef maar hebben! In deze folder wordt op blz. 55 en 56 de samenwerking tussen het ACIS en het Verbond benadrukt. Het Verbond heeft namelijk vorig jaar een Insurance Academy opgericht voor haar eigen leden; ook is er aan de universiteit van Amsterdam een academie voor banken en verzekeren opgericht. "Doel is de samenwerking tussen ACIS, de Insurance Academy en deze Academie te verstevigen", zo staat er. 

 

De website van het Verbond van Verzekeraars beschrijft het wel het meest treffend, die samenwerking: "Een steviger basis dus en meer kruisbestuiving." Dáár is men in de financiële branche gek op, op KRUISBESTUIVING! Overal heeft het Verbond een vinger in de pap. Wetenschappers worden nét zoals dat het geval is bij aankomend artsen in de farmaceutische industrie, reeds tijdens hun opleiding door het Verbond beïnvloed. Altijd handig als er een 'wetenschappelijke en onafhankelijke' rapportage moet komen, of als er een gerechtelijk deskundige bij een rechtszaak moet komen opdraven waarbij een verzekeraar is betrokken. 

 

Schijnheilig

Het Kifid schrijft op haar website over onafhankelijkheid: "De onafhankelijkheid van Kifid is zeer belangrijk. De geschilbeslechters moeten immers in alle vrijheid hun onpartijdige beslissingen kunnen nemen." Nou ja, het doet in elk geval de titel van deze column weer recht! 

 

Minister verkeerd voorgelicht

In elk geval heeft Kwink het ministerie aangaande het Kifid onvolledig/onjuist ingelicht en daardoor heeft de minister -althans zijn beleidsambtenaren, want zelf onderzoekt de minister niets- de Kamer op het verkeerde been gezet. Een politieke doodzonde en dat gebeurde nota bene al eerder op deze wijze, toen deden verzekeraars het volgens de minister ook al zo goed. Het is een kwalijke zaak als dat op een ministerie bij herhaling gebeurt! 

 

Toevallig

Afgelopen november had ik een gesprek met twee juristen van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën, over de gang van zaken bij het Kifid, de gedragscodes en over de zelfregulering. Het waren de beleidsambtenaren die de antwoorden op Kamervragen voor de minister hadden geformuleerd. Ze gaven toe dat ze wisten dat verzekeraars zich niet altijd aan de Gedragscode hielden en dat ze juist om die reden het zó hadden geformuleerd (lees: gemanipuleerd) dat niemand er een buil aan kon vallen. Ik kreeg tijdens het gesprek - uit de antwoorden die ik kreeg- steeds meer de indruk dat ik, in plaats met kritisch nieuwsgierige ambtenaren, met werknemers van het Verbond of van het Kifid in gesprek was. Ze vonden dat zowel de zelfregulering en het Kifid prima functioneerde! 

En wat bleek tijdens het gesprek, heel toevallig? Eentje had inderdaad bij het Kifid gewerkt!  De 'kruisbestuiving' werkt dus ook al bij beleidsambtenaren!  Op die manier blijft alles fijn binnenskamers en kunnen critici buiten de deur worden gehouden. De cirkel is rond, lang leve de zelfregulering! Geheel voorspelbaar: het gesprek was vruchteloos en bovendien kan iedereen inmiddels zijn straatje schoonvegen met de 'gedegen' onderzoeksresultaten van het Kwink rapport.

 

Sprookjes

Een uitspraak van iemand die het kan weten, omdat hij (Wouter Bos) destijds minister van Financiën was, luidde: 'Ik denk dat de tijd is gekomen dat we niet langer kunnen vertrouwen op zelfregulering'. Dat is nu bijna negen jaar geleden, maar het Verbond, het Kifid én de AFM blijven gewoon brabbelen dat alles prima functioneert. Zelfregulerend Nederland gelooft daardoor nog steeds in de twee sprookjes; het ene heet 'onafhankelijkheid' en het andere 'het klantbelang centraal'..