Financieel/Geld

Nibud heeft de eigen portemonnee op orde

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink schrijft zwarte cijfers.

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink schrijft zwarte cijfers.

Thijs Rooimans

Amsterdam - Van onze DFT-redactie Nibud, het instituut dat Nederlanders adviseert over hoe ze hun financiën moeten beheren, had vorig jaar ook het eigen huishoudboekje op orde.

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink schrijft zwarte cijfers.

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink schrijft zwarte cijfers.

Thijs Rooimans

De stichting boekte, na een verlies van ruim €7000 in 2015, een winst van bijna €4000, blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. Die lijkt er vooral het gevolg te zijn van efficiënter werkte. Het Nibud had vorig jaar €3,3 miljoen aan inkomsten, bijna 10% meer dan vorig jaar, maar wist een ton te besparen op de projectkosten.

De post ’overige lasten’ groeide van iets minder dan vier ton tot boven het half miljoen. Wat er onder die lasten valt, is niet uit het jaarverslag op te maken.

Op de balans van het Nibud is de post materiële vaste activa fors toegenomen, van een kleine €900 tot ruim anderhalve ton. Aan liquide middelen heeft het instituut juist ruim een ton minder dan eind 2015. Ook de continuïteitsreserve is flink geslonken, maar beslaat nog altijd ruim de helft van de totale balans.