Nieuws/Financieel

Waarom de markten het mogelijk mis hebben wat betreft Europa

Getty Images

Waarom u wel positief kunt zijn over beleggen in Europese aandelen. Jean Boivin van BlackRock legt uit.

Getty Images

Markten lijken te pessimistisch over de verwachtingen voor Europa. Dé reden om juist positief te zijn over Europese aandelen, volgens Jean Boivin, Head of Economic and Markets Research bij BlackRock Investment Institute.

 

Europa’s trage herstel na de dubbele tik – de wereldwijde financiële en staatsschuldencrisis – was voor beleggers reden om eenvoudigweg de vooruitzichten van de regio ‘af te serveren’. Ook de kans op populistische verkiezingsuitslagen dit jaar hielp niet echt mee. Net als het anti-Europese Unie sentiment waar enkele partijen op drijven. Maar bij het achterwege blijven van een politieke of externe schok, moet de verbeterde economische dynamiek in de eurozone zich wel langer afspelen in een reflatoire wereld. Dit draagt bij aan een positieve kijk op Europese aandelen.

 

Europa groeit weer

Sinds medio 2016 versterkt de groei in de eurozone gestaag. Bovendien zorgt een onverwacht herstel van de wereldhandel voor een boost. Frankrijk heeft het momentum genomen om Duitsland en Spanje te vergezellen als groeimotor. De Italiaanse economie krabbelt iets op na een lange periode van paniek, die heeft geleid tot een anti-vestigingsklimaat. Bankleningen herstellen zich langzaam. Pogingen om ‘slechte leningen’ bij de banken op te ruimen, tezamen met een toename van kapitaal, dragen bij aan het losweken van het kredietkanaal en geven groei volop de ruimte.

 

De groei wint aan kracht, maar de eurozone is pas net aan het opkrabbelen richting potentiële rendementen. Het potentieel rendement is ook veel lager dan voorheen als gevolg van het terugdringen van schulden na de crisis en de vergrijzing. Dat betekent dat groei de ruimte krijgt voordat het Bruto Binnenlands Product (BBP) haar potentie meer dan benut op een manier die leidt tot betere lonen en hogere inflatie. Consumptieve bestedingen hebben een grote bijdrage geleverd aan het economisch herstel. Bedrijfsinvesteringen hebben de groei van het BBP doen achterblijven, vooral in Italië en Spanje. BlackRock wijst op de latente behoefte aan grote investeringen. Misschien dat als de natuurlijke drang in ere is hersteld, dit bedrijven vertrouwen geeft om nieuwe projecten te starten.

 

Inflatieverwachtingen weer op weg naar oude niveaus

Na vier jaar van neergang, stemmen de inflatieverwachtingen in Europa eindelijk wat vrolijk. De marktverwachting voor de inflatie van de komende vijf tot tien jaar – waarop de Europese Centrale Bank (ECB) zich specifiek heeft gericht – is teruggekomen nabij de 2%. Dat duidt op een belangrijke taak voor een centrale bank wiens kredietwaardigheid onder druk heeft gestaan en werd gezien als een risico van de verpersoonlijking van Japans lange en verloren strijd tegen deflatie. Die angst is nu vervlogen. Echter, de druk op de prijzen blijft gematigd. 

 

De ECB kan haar inflatieprognose herzien, maar wijkt waarschijnlijk niet af van haar beleidskoers. Vooral na de hevige interne strijd voor het inzetten van een opkoopprogramma van vermogensbestanddelen, wat juist effectief is gebleken. Ongetwijfeld is voor beleidsmakers elke onverwachte opwaartse inflatie welkom, toch betekent dat niet automatisch dat zij grote veranderingen in hun beleid zullen aanbrengen. Dit gezien hun ervaringen met voorbarige verkrapping in het verleden. Een geleidelijke ontspanning van de aankoop van activa ligt meer in de lijn der verwachting. Zelfs als dat proces in 2018 start. De ECB zal beleggers blijven geruststellen dat zij graag de kerninflatie (niet alleen de algemene inflatie) dicht bij het doel ziet liggen.

 

Markt lijkt nog te pessimistisch

De markt oogt behoorlijk teneergeslagen wat betreft Europa’s groeiverwachtingen. Een belangrijke reden om positief te zijn over risciokapitaal in Europa is dat de betere economische prestaties en vooruitzichten van de regio niet zijn terug te zien in de markt. Met het terugkrabbelen van de groeiverwachtingen van veranderingen in obligatierentes en aandelenindices, prijzen de markten de groei van het BBP op zo’n 1% in de vier grootste economieën van de eurozone in het komende jaar. Dat komt overeen met BlackRock’s verwachting van 1,4%. De disbalans in 2015-2016 tussen het markt gerelateerde BBP van de ‘Big Four’ en BlackRock’s verwachting kan worden toegeschreven aan politieke risico’s: de dubbele verkiezingen in Spanje binnen zes maanden, de onzekerheden die Brexit met zich meebracht en de bancaire en politieke onrust in Italië die weer in de spotlights kwam te staan.

 

De politieke risico’s in Europa vandaag de dag zijn serieus en kunnen historische gevolgen hebben, inclusief twijfels over het noodlot van de valutazone en zelfs de Europese Unie.  De littekens van de onverwachte Brexit zijn nog vers. Wat voor een schok het uiteenvallen van de eurozone teweeg zou brengen, hoeft niet te worden aangedikt. Maar de markt overdrijft die risico’s door te negatief te blijven over Europa’s economisch vooruitzicht. 

 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts ter illustratie verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.