Financieel/Geld

Duits pensioen toch belast

Pensionado’s de pineut door belastingverdrag

Senioren die in Duitsland hebben gewerkt, moeten pensioen in leveren door een nieuw belastingverdrag.

De Gelderlander sprak twee senioren die zich ‘overvallen’ voelen door het verdrag. De een moet het met €180 per maand minder doen, de ander levert €250 in. De twee bouwden ‘Altesrente’ op, een soort AOW. Het inkomen dat daaruit voortvloeit werd niet of nauwelijks belast, maar met het nieuwe verdrag wordt er nu 18 tot 52% belasting over geheven.

Belastingadviesbureaus NedTax in Nijmegen en Stolwijk en Kelderman in Doetinchem bevestigen de nadelige gevolgen van het verdrag. Het ministerie van Financiën liet de Gelderlander weten dat uit eerdere berekeningen blijkt dat Nederlanders met een Duits pensioen er niet op achteruit zouden gaan. Dat was in 2014 ook de belofte van toenmalig staatssecretaris Wekers (Financiën).

Het was ook niet de bedoeling om Duitse pensioenen van Nederlanders te belasten. Nederland heeft het verdrag met onze Oosterburen gesloten om te voorkomen dat vermogende gepensioneerden naar het fiscaal vriendelijke Duitsland ‘vluchten’. Tot €15000 per jaar wordt belast in het land waar de ontvanger woont, daarboven moet de gepensioneerde belasting betalen in het land waar het pensioen is opgebouwd.

Dat de twee pensionado’s hiermee net zoveel belasting betalen als andere Nederlanders, vinden ze niet eerlijk. Zij hebben immers 2 procent minder AOW opgebouwd voor elk jaar dat ze in Duitsland hebben gewerkt, omdat ze hiervoor ook geen premies hebben afgedragen. “Maar in Nederland krijgen ook niet-werkenden AOW”, redeneert een van de senioren. „Dat we tot nog toe minder belasting betaalden in Duitsland, zie ik als compensatie voor de lagere AOW die we krijgen.”