Nieuws/Financieel

Sterkste productiegroei industrie sinds 2000

Dijkstra bv

De Nederlandse industrie heeft in augustus de sterkste productiegroei doorgemaakt in meer dan zeventien jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

Dijkstra bv

Volgens Nevi nam de productie sinds mei 2000 niet meer zo sterk toe als afgelopen maand. Het aantal nieuwe orders vertoonde de sterkste groei sinds december 2013. Ook de werkgelegenheid ging verder omhoog. Een punt van zorg is dat door de sterk toenemende vraag ook de levertijden hard blijven oplopen.

Inkoopmanagersindex

De zogenoemde inkoopmanagersindex waarmee Nevi de algehele bedrijvigheid in de Nederlandse industrie meet, steeg in augustus naar 59,7. Dat is de hoogste stand sinds februari 2011. Een niveau boven de 50 duidt op groei in de sector. Dat is nu al vijftig maanden op rij het geval.<h2 xmlns:xml='http://www.w3.org/XML/1998/namespace'>Export en binnenlandse vraag</h2>De sterke productiegroei is te danken aan zowel een flink gestegen export als een sterke binnenlandse vraag. Daarbij lijkt de Nederlandse industrie nog vrij weinig hinder te ondervinden van de opmars van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ondanks de sterkere vraag en hogere inkoopkosten bleef de stijging van de verkoopprijzen relatief beperkt. ,,De Nederlandse industrie blijkt buitengewoon concurrerend en prijstechnisch scherp te manoeuvreren'', aldus hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven.

Eurozone

Ook elders in de eurozone bleef de industrie in augustus groeien, gemiddeld genomen in hetzelfde tempo als een maand eerder. Cijfers van onderzoeksbureau Markit wijzen op een kleine terugval in Duitsland, de grootste economie binnen de muntunie. In Frankrijk werd een stabiele groei gemeten.

Buiten het eurogebied liet de industrie in het Verenigd Koninkrijk onverwacht een sterke opleving zien. Dat was mede te danken aan de export. Bedrijven konden onder meer profiteren van het relatief zwakke Britse pond.