Financieel/Geld

Crèche goedkoper

Deze belastingvoordelen staan op stapel

Door Martin Visser

Den Haag - De nieuwe coalitie zet in op zes miljard euro lastenverlichting voor de komende vier jaar. Met name wie werkt en een gezin heeft, gaat erop vooruit.

Het uitgangspunt van de vier nieuwe coalitiepartijen was tijdens hun verkiezingscampagne al dat werken meer moet lonen. Daarom wordt ook een vlaktaks ingevoerd. Die tariefgrens van 68.600 wordt drie jaar lang bevroren.

Bovendien wordt de arbeidskorting verhoogd met 700 miljoen euro waardoor werkenden erop vooruitgaan. Later wordt dat iets minder, maar er blijft een plus van 300 miljoen euro. Wel wordt die korting naar de hogere inkomens toe iets sneller afgebouwd. In totaal gaat het om zo’n anderhalf miljard euro die de nieuwe coalitie hiervoor uittrekt. Voor alle belastingbetalers geldt dat er een dikke drie miljard euro extra naar de algemene heffingskorting gaat waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald.

Gezin

Er wordt maar liefst een half miljard euro uitgetrokken om meer ouders gebruik te laten maken van het kindgebonden budget. Ook kunnen kinderen goedkoper naar de crèche dankzij 250 miljoen extra voor de kinderopvangtoeslag. De kinderbijslag gaat eveneens met 250 miljoen omhoog.

Woning

Met de invoering van de vlaktaks worden ook de aftrekposten aangepast aan het nieuwe tarief van 36,9 procent. Dat geldt dus ook voor de hypotheekrenteaftrek. Huizenbezitters worden via het eigenwoningforfait gecompenseerd. Woningeigenaren die weinig of zelfs geen eigenwoningschuld hebben, kunnen nu nog gebruik maken van een aantrekkelijke regeling: de wet-Hillen. Daarin mogen deze huiseigenaren het verschil tussen het forfait en hun lage aftrekbare kosten bij de belasting terugvragen. Die regeling komt echter te vervallen. Het moet de schatkist maar liefst een miljard euro besparen.

Vergroening

De heffingskorting op de energierekening gaat omlaag van 308,54 euro (exclusief btw) naar 257 euro. Huishoudens krijgen deze belastingvermindering omdat de overheid een deel van het energiegebruik ziet als een basisbehoefte. De vier partijen willen ook elektriciteit minder zwaar belasten en gasverbruik juist zwaarder.

De nieuwe coalitie herintroduceert bovendien de vliegtaks. Dit moet de schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren.

Bedrijven

Niet alleen werknemers profiteren van belastingvoordelen. De grotere bedrijven hoeven minder belasting over hun winst te gaan betalen. De vennootschapsbelasting gaat voor hen omlaag van 25 naar 21 procent. Kleinere ondernemingen gaan naar een tarief van 16 procent. Daarmee wil het aanstaande kabinet met name ook stimuleren dat er een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Nederland blijft bestaan, nu ook andere landen om ons heen hun tarieven omlaag gooien en de Brexit voor de deur staat.

Detailhandel

Wel zullen kleinere ondernemers in sectoren als de detailhandel de nadelen ondervinden van de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Bovendien worden sigaretten duurder. De tabaksaccijns gaat in stappen omhoog naar 200 miljoen euro. Wie in de grensregio’s daarin handelt, zal daardoor nadeel ondervinden van de concurrentie uit buurlanden.

janwanders591
09 okt. 2017 15:38

Wat een schandelijke oplichterij en onbetrouwbaar beleid. Eerst belasting betalen over je jaren lang reeds door inkomstenbelasting belaste spaargeld. Dan de schuldenaflossingsworst van de wet Hillen voor de neus houden en nu deze wet weer intrekken. Heb je net je hypotheek afgelost, want het was toch zo onverstandig al die hypotheekschuld!!!! De mensen die het hardst getroffen worden zijn de gepensioneerden met een klein pensioen. Wat een lafheid ligt aan deze maatregel ten grondslag. Jaren lang CDA gestemd om dat je die partij kunt aanspreken op de christelijke normen en waarden van eerlijkheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid. Nu blijken ook zij totaal de weg kwijt. Hoe zo is politiek betrouwbaar? Wat een misselijkmakende vertoning.

leppak
09 okt. 2017 11:10

Gepensioneerden weer boeren weer achteruit, zeker als je de woningschuld al hebt afgelost! Bedenk met Rutte-Pechtold waar de heren mee bezig zijn: bedrijfsleven pamperen voor een dikke baan straks, burgers laten betalen hiervoor. Ga het halen bij de EU, er wordt daar voor 900 miljard gefraudeerd met subsidies. De politiek vervult mij steeds meer met diepe walging ! En ja, de media helpen volop mee met deze vieze spelletjes, fatsoenlijke journalistiek is nostalgie geworden.

Kuijer.551
09 okt. 2017 09:44

En onderaan de streep houd je weer minder over. Dat is het beleid van onze onbetrouwbare overheid.

ben.resigeerts41
09 okt. 2017 09:39

als gepensioneerde ga ik er weer op achteruit .Hoera !!!!!!!

rjtibboel
09 okt. 2017 00:01

En wat doet de regering voor de ouderen ?

Nighthawk
08 okt. 2017 22:20

Eerst iedereen aan het extra aflossen krijgen op de hypotheek en als een hoop mensen dat doen, wat heel erg verstandig is, dan gaan we de wet Hillen weer afbouwen. De zoveelste sigaar uit eigen doos.