Financieel/Geld

Maar het lukt de eindjes aan elkaar te knopen

Student te veel kwijt aan woonlasten

Door Redactie DFT

Uitwonende studenten hebben het afgelopen collegejaar een flink deel van hun inkomen besteed aan woonlasten. Bijna de helft ging naar hun onderkomen terwijl een een kwart tot een derde als gezond wordt gezien.

Studenten betaalden in het collegejaar 2016-2017 gemiddeld €440 aan huur en bijkomende lasten (met aftrek van huurtoeslag), terwijl hun gemiddelde inkomen €900 bedraagt, zo blijkt uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de woonlasten per woonruimte sinds het collegejaar 2012-2013 gemiddeld jaarlijks met 2,8% gestegen.

Schuld

Toch zijn inkomsten en uitgaven bij 79% van de studenten in evenwicht of blijft er geld over. Dat neemt niet weg dat een groot deel een studieschuld heeft opgebouwd om in zijn onderhoud te voorzien. Meer dan de helft van de thuiswonende studenten heeft inmiddels een schuld van €8.600 en terwijl driekwart van de uitwonende studenten al €16.000 heeft geleend. In2015 is de basisbeurs komen te vervallen en moeten studenten lenen.

Meer dan de helft van de uitwonende studenten woont in een kamer met gedeelde voorzieningen van gemiddeld 18 m2. De éénkamerwoningen hebben 19% marktaandeel en zijn gemiddeld 25 m2 terwijl zelfstandige woonruimten 28% van de markt beslaan. Die studenten die deze woningen bevolken hebben met 69 m2 iets meer ruimte. Ongeveer tweederde, 24.1000 studenten, wonen in de stad waar ze studeren.

Tekort

Zoals zo’n beetje alle woningzoekers, hebben ook studenten moeite woonruimte te vinden. Ondanks dat eerste- en tweedejaars studenten vaker thuis blijven wonen, blijft er een tekort aan kamers. Het aandeel uitwonenden daalde de afgelopen twee jaar van 53% naar 49%, waarschijnlijk door de invoering van het leenstelsel, maar het aantal internationale studenten neemt de komende acht jaar toe. Om die reden kampen verschillende studentensteden met een tekort aan woonruimten.

trasrino
09 okt. 2017 11:46

50 % en meer aan huur betalen komt overeen met 50 % en meer aan rente en aflossing betalen. Ook die mensen met huizen hebben het krap. Vooral aan het eind van de maand! En rijke mensen ook, want die hebben een veel duurder huis gekocht met een grotere rente en aflossing. Het blijft allemaal lood om ijzer.

xfu567980
06 okt. 2017 15:21

Als je een heel laag inkomen of uitkering hebt dan is het erger om 50% aan huur kwijt te zijn dan wanneer je een middeninkomen hebt. Voor de laagste inkomens (waaronder studenten) blijft er dan namelijk niet genoeg meer over om van te leven. Je hebt volgens de normen van het Nibud als alleenstaande alleen al € 200 per maand nodig om gezond van te kunnen eten. Daar komt dan nog kleding bij, vervoer en zelfzorgartikelen zoals tandpasta. Arme alleenstaanden houden nu dus te weinig over. Gezinnen niet, zij zijn vaak 2-verdieners, kunnen de vaste lasten delen en krijgen talloze toeslagen/kindersubsidies van de overheid die alleenstaanden niet krijgen.

avanurk-47719
06 okt. 2017 15:18

In “de markt“ is geen verschil tussen student en werkende jongere. Waarom dan geen gemeenschappelijke projecten opgezet?

Pommie
06 okt. 2017 15:11

Kunnen jullie dit bericht even doorsturen naar Den Haag, ik ben werkloos geweest, had een netto inkomen van 1150,- euro, woon in een sociale huurwoning met een huur van 600,- euro. Ik had geen recht op huurtoeslag. Kortom, onze regering vindt het heel normaal als je meer dan 50% van je inkomen aan huur betaald.

arentius
06 okt. 2017 14:51

Dus per direct weer basisbeurs invoeren graag...

tangenco447
06 okt. 2017 14:42

Niet alleen studenten zijn teveel kwijt aan hun woonlasten. De meeste middeninkomens die huren ( kopen lukt niet) zijn 40 tot 45 % van hun inkomen kwijt aan huur.