Financieel/Geld

Column Ombudsman: Alimentatiebureau moet excuus maken

Door Nationale Ombudsman

ANP

Hein* en José* scheiden na een huwelijk van bijna vijfendertig jaar in 2012. Na jaren waarin ze niets meer met elkaar delen behalve verwijten over en weer, kunnen ze nu allebei aan een nieuw leven beginnen. Ze spreken af dat Hein elke maand een forse partneralimentatie aan José overmaakt.

ANP

In 2015 vraagt Hein de rechter om de alimentatie naar beneden bij te stellen. De rechter denkt dat de alimentatieplicht over 2015 lager zou moeten zijn, maar weet nog niet precies hoeveel. Het inkomen van José over 2015 is namelijk nog niet bekend. Maar daar kunnen Hein en José vast wel samen uitkomen…

In januari 2016 klaagt José bij het LBIO, dat Hein niet aan zijn alimentatieplicht voldoet. De afkorting LBIO staat voor Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Als ex-partners hun alimentatie niet betalen, gaat dit bureau er achteraan. Dat is belangrijk, want ex-partners moeten hun verantwoordelijkheid nemen en echtscheidingsconvenanten en rechterlijke uitspraken nakomen.

Hein vertelt het LBIO dat hij vindt dat hij wél aan zijn alimentatieplicht heeft voldaan. Volgens hem is de alimentatieplicht lager dan waar het LBIO van uitgaat. Hij wijst daarvoor op de uitspraak van de rechter uit 2015. Bovendien meent hij meer alimentatie te hebben betaald dan José het LBIO heeft verteld. Hein raakt in discussie met de behandelaar bij het LBIO. Het lijkt wel of deze niet echt naar hem luistert. Daarom dient Hein een klacht in, maar ook dat lost niets op. Het LBIO neemt de alimentatie-inning over. Dat betekent dat het LBIO loonbeslag legt en opslagkosten in rekening brengt.

Hein neemt contact op met de Nationale ombudsman. Mijn medewerker Natalia bestudeert de zaak en stelt het LBIO vragen over hoe alles is gelopen. Naar aanleiding van één van deze vragen komt het LBIO zelf tot de conclusie dat sommige zaken verkeerd zijn gegaan. Dat is wel een beetje gek, want Hein had precies dezelfde vraag meerdere keren aan het LBIO voorgelegd. Hieruit blijkt dat het LBIO Heins argumenten – en daarmee Hein zelf – niet erg serieus heeft genomen. Dat kan natuurlijk niet.

Het LBIO maakt Hein excuses in een brief aan ons en betaalt de opslagkosten aan hem terug. Maar dat vinden wij niet genoeg. Er is nog steeds geen rechtstreeks contact gezocht met Hein. Wij vinden dat het LBIO alsnog persoonlijk contact moet opnemen met Hein om excuses te maken. Wij wijzen het LBIO op onze Excuuskaart. Daarin staat hoe de overheid in vijf stappen een goed excuus kan maken.

Willem 1955
10 okt. 2017 08:35

Ja, als je in dit land niet overal de weg weet , wie weet dit allemaal, ben je uitgeleverd aan personen die vaak alleen HUN belang dienen niet tot een oplossing willen komen , anders dan die van henzelf en op de makkelijkste manier. Luisteren naar mensen is een vak ................. problemen in overleg oplossen is ook een vak.... slechts weinigen is dit talent gegeven.

Alfred
07 okt. 2017 15:06

Het LBIO, maar ook andere oganisaties die betrokken zijn bij gescheiden ouders, nemen over het algemeen aan dat de vrouw geholpen moet worden, zeker als kinderen bij haar verblijven. Jammer, hoeveel van die moeders hebben een vriend of “nevenwerkzaamheden“ waardoor zij de rechtbank niet juist hebben geinformeerd over hun besteedbaar inkomen. Zelfs als prostitutie of een inwonende man aantoonbaar is, wordt met inkomsten daarvan zelden rekening gehouden door de rechtbank. Hierdoor mist de Belastingdienst vele tientallen miljoenen euro's. Zelfs als een kind via Jeugdbescherming 24/7 in een instelling voor jeugdhulp is geplaats zal de moeder kinderbijslag ontvangen: het kind heeft het hoofdverblijf toch officieel bij haar?!? Dit kost de samenleving onnodig vele miljoenen euro's. Een groot deel van gescheiden mannen/vaders zal vanwege dat wangedrag van al die instanties tot hun dood toe benadeeld worden. Er is in Nederland niets tegen het hen aangedane onrecht te doen.

abezemer743
07 okt. 2017 09:37

Hein heeft gelijk. Ik grijp er naast. Mijn ex is op het moment dat ze pensioengerechtigd was, meer gaan ontvangen. de alimentatie die ik moest betalen werd niet verlaagd. Op mijn vraag aan de advocaat kunnen wij niet beroep gaan werd door hem gezegd. Het risico zit er in dat je meer moet gaan betalen aan alimentatie. Mijn ex had ook verzuimd bij de scheiding te vertellen dat ze ook pensioenen zou krijgen als ze 65 jr. zou worden. De rechter heeft daar blijkbaar geen boodschap aan gehad. toen dat naar voren werd gebracht. Onrecht ten voeten uit dus !!! Ton Bezemer Dordrecht