Nieuws/Binnenland

Aanvullende opmerkingen over verhoogde bijdrage voor de AWBZ

Onder de titels Eigen Huis Opeten? Kun je er iets tegen doen? en Verlaag erfbelasting of de eigen bijdrage voor de AWBZ door fideï commissair vermogen heb ik eerder geschreven over de eigen bijdrage voor de AWBZ als iemand is opgenomen in een verzorginghuis of verpleegkliniek.

Ondertussen staat de tijd en vooral de ontwikkelingen niet stil. Daarom wil ik nog een paar opmerkingen maken over dit onderwerp.

Beleg in vermogen dat is vrijgesteld in box 3

De bijdrage voor de AWBZ wordt berekend over het vermogen in Box 3 van de Inkomstenbelasting. Maar in de wet is geregeld dat er bepaalde categorieën vermogen zijn die niet belast worden in box 3. En als gevolg daarvan ook niet worden meegenomen bij de berekening voor de AWBZ. U moet dan denken aan (aandelen in) zogeheten maatschappelijke (groene) beleggingen of in durfkapitaal dat uitgeleend wordt aan startende bedrijven. Uw financieel adviseur kan u meer over deze beleggingen vertellen, maar ik waarschuw u wel dat het rendement (vermoedelijk) niet gegarandeerd is en u bovendien het risico loopt uw inleg kwijt te raken.

Verplaats uw vermogen naar box 2 in plaats van box 3 In box 2 zit het zogeheten aanmerkelijk belang in een onderneming. Oftewel een belang in het aandelenkapitaal van een eigen bedrijf. Als u uw spaargeld niet op een spaarrekening stort, maar ook niet aanwendt voor de hiervoor genoemde maatschappelijke beleggingen of durfkapitaal, dan kunt u ook overwegen om uw geld in een eigen BV te stoppen. Dat helpt misschien tegen de berekeningen voor de AWBZ, maar brengt weer hele andere problemen met zich mee. Zo vraag ik mij af of deze weg niet als schijnconstructie zal worden aangepakt door het CAK dat de eigen bijdrage berekent voor de AWBZ. Zeker als u nooit een eigen onderneming heeft gehad en u vlak voor uw opname nog snel een BV opricht en uw vermogen daarin stalt. Maar ik wil u deze optie niet onthouden.

Koop nog wat grond bij uw huis en maak er een landgoed vanEen aardige voor mensen die veel vrij te beleggen vermogen hebben, maar het niet in een eigen BV kunnen of willen stoppen: koop een landgoed (of, als u al een bestaande woning heeft, zoveel grond erbij dat het totaal als landgoed kan worden aangemerkt). Volgens artikel 5.7 van de Wet op de inkomstenbelasting valt de waarde van een officieel aangemerkt landgoed buiten Box 3. U hoeft niet van adel te zijn om een landgoed te bezitten, maar u moet wel over een aanzienlijk vermogen en inkomen beschikken want het instandhouden van een landgoed is niet goedkoop. Ik denk dat de mensen die dit advies zouden kunnen opvolgen, waarschijnlijk een hoger inkomen hebben dan de maximale eigen bijdrage van 2.189,20 euro per maand.