Nieuws/Nieuws

Overheid ernstig verslaafd aan tabak

Wat U Raakt: Uitgerookt

Door door Jos van Noord

Roken zó duur maken dat deze kamikazehobby onbetaalbaar wordt, zelfs voor hopeloze gevallen. Dat mailt mij menige lezer. Maar dan komt meteen het zwarte circuit in beweging en staat onze overheid achter een rookgordijn al klaar om daarvan als vanouds mee te profiteren.

Veel lezers menen dat het aantal rokers vooral afhangt van de winkelprijs van sigaretten, maar sinds de blijde intocht in de EU van het vooruitstrevende Oostblok en de creatief ondernemende Balkan is sigarettensmokkel even vrij als het personenverkeer en de aanvoer van pistolen.

„In uw rubriek legt u eindelijk eens haarfijn bloot wie er allemaal een welgevulde pijp meeroken van het longbederf bij de slachtoffers van de kennelijk onuitroeibare nicotineverslaving. De overheid voorop, gevolgd door reeksen deskundigen die een goede boterham verdienen met het geveinsd afraden van de foute rookgewoonte, maar die brodeloos worden zodra hun adviezen daadwerkelijk worden opgevolgd”, reageert F. Holwerda.

Mijn sportvriend kwam laatst op spreekuur bij de huisarts met een vervelend prikkelhoestje dat maar niet over ging. De dokter jongleerde wat met zijn stethoscoop en riep triomfantelijk: „Wanneer houdt u eens op met roken?” Nu staat er dagelijks wel een hele pagina in de krant met namen van lezers die nét waren opgehouden met roken, maar mijn vriend, nota bene sportleraar, heeft van z’n hele leven nog nóóit gerookt. Laat zijn vrouw nou al jaren om het kwartier zo’n rokertje in zijn bijzijn afsteken!

Meerokers lopen dezelfde risico’s als de roker zelf. Daarom kan het wél of niet roken onmogelijk als een persoonlijke keuze worden afgedaan. De meerokende maatschappij, die niet alleen de gifwalm van anderen moet inademen maar ook fors mag meebetalen aan de medische en maatschappelijke consequenties van rookverslaving, heeft alle recht om in te grijpen, menen verscheidene lezers.

Anderen wijzen erop dat de overheid eenzelfde profiteursrol speelt als het gaat om drankmisbruik en, bijvoorbeeld, verkeersregels. De overheid heeft zich afhankelijk gemaakt van roken, drinken, prostitutie, gokken, hasjhandel en verkeersovertredingen. „Zou iedereen zich voortaan aan de voorgeschreven snelheid houden, dan komt de minister van Financiën niet meer uit”, mailt G. de Jongh. „Geldt ook voor alcohol”, meent Karel Verburg. „Daar zijn zulke enorme belangen mee gemoeid, bij het bedrijfsleven en zeker ook bij de staat, dat je van de overheid geen serieus ontmoedigingsbeleid kunt verwachten.”

„Als je de getallen bekijkt, is roken erger dan de pest”, reageert longarts Paul van Spiegel, die zich dagelijks geconfronteerd ziet met de dramatische gevolgen. „Het is de meest ziekmakende verslaving die bestaat. Niet-roken moet weer norm worden. Dat jongelui beginnen met roken, is het allerergste. Ouders die nog roken moeten daarom worden aangepakt. Want opvoeders die zelf aan rookverslaving toegeven, kunnen nooit het goede voorbeeld zijn, dat de jeugd nodig heeft en verdient.”