Nieuws/Binnenland

Waterkaarten bijwerken

De Dienst der Hydrografie laat de bekende waterkaarten in de 1800-serie helemaal niet of pas later dit jaar verschijnen. Voor de kaart van de Noordzeekust (1801) staat een nieuwe versie gepland die van kracht wordt op 1 augustus.

De kaarten 1811 en 1812 van de Waddenzee zullen later in het jaar verschijnen. Niet alle nieuwe kaarten voor het komende vaarseizoen zijn dus beschikbaar en dat is een probleem. Watersporters die deze kaarten nodig hebben, kunnen met de Berichten aan Zeevarenden, zoals die door de Dienst der Hydrografie wekelijks worden gepubliceerd, de wijzigingen in de kaartensets van 2012 bijwerken.

Praktische oplossing

De Hydrografische Dienst heeft in samenwerking met Harri Trading naar een praktische oplossing gezocht om de kaarten actueel te houden. Nu is er een correctieset ontwikkeld, waardoor de wijzigingen van 2012 zichtbaar worden op een transparant overlegvel. Zo kan de kaart snel en accuraat worden bijgewerkt. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van vaarwegbeheerders en verzekeraars om met een bijgewerkte kaart te varen. De sets verschijnen voor alle kaarten in de 1800-serie.

Een set kost € 12,95 en is verkrijgbaar bij L.J. Harri en Observator Watersport.