Nieuws/Nieuws

27 euro voor Koninginnedag

Door Manno Berg, van den

De crisis is voor de meeste consumenten geen reden om met Koninginnedag de hand op de knip te houden. Gemiddeld denken ze 27 euro op die dag uit te geven, ongeveer hetzelfde als vorig jaar.

Dit blijkt  uit een peiling van ING gedurende de afgelopen week, waaraan gemiddeld 48.900 respondenten per dag hebben meegewerkt.

Koninginnedag staat dit jaar in het teken van de inhuldiging van Willem-Alexander. Consumenten laten dat niet ongemerkt voorbij gaan. Koninginnedag is voor veel mensen het moment om oranjeartikelen in te slaan en een feestje te vieren; of dat nu in de hoofdstad is of op een van de vele vrijmarkten. Wel vindt een ruime meerderheid van de ondervraagden een ingetogen inhuldiging gepast gezien de economische omstandigheden.

Gemiddeld denken de ondervraagden 27 euro uit te gaan geven. Ruim een op de zes (15%) verwacht echter meer dan 50 euro uit te geven en een kwart (25%) heeft een budget tussen de 20 en 50 euro. Toch hoeven we geen economische wonderen te verwachten, want relatief gezien zijn onze uitgaven aan Koninginnedag beperkt in omvang, aldus ING.

Veel consumenten houden hun uitgaven op peil ondanks de economische tegenwind. Een ruime meerderheid (58%) denkt dit jaar evenveel uit te geven als vorig jaar en 8% is van plan meer te besteden. Waarschijnlijk vinden zij de inhuldiging van Willem-Alexander een mooie gelegenheid om Koninginnedag dit jaar in financieel opzicht uitbundiger te vieren. Toch zegt iets meer dan een derde (34%) het dit jaar juist zuiniger aan te doen. Mogelijk weegt voor hen de economische tegenwind zwaarder.

Hoewel de meeste consumenten zelf niet beknibbelen op de Koninginnedaguitgaven, vindt bijna driekwart (73%) dat de huidige economische situatie om een ingetogen inhuldiging vraagt. Bijna een op de vijf (19%) vindt niet dat de economie van invloed mag zijn en 8% heeft geen mening.