Nieuws/Nieuws

WATERSPORTNIEUWS

Markermeer wordt poolzee

Door Teije Brandsma

Aan de westkant van de Markermeerdijk tussen Lelystad en Enkhuizen heeft zich de afgelopen dagen een enorm veld ijsschotsen verzameld dat eerder thuis lijkt te horen in de poolgebieden dan in Nederland.

Terwijl het winterweer al weer ruim een week voorbij is, en het schaatsweer door de stijgende temperaturen een vage herinnering is geworden, lijken enkele hoekjes van Nederland onverminderd in de greep van de winter.

Wie vanaf Lelystad de Markermeerdijk op rijdt, ziet in de verte tegen de dijk een lange witte streep liggen. Het zorgt voor verwarring. Is het wit zand? Zijn het de basaltblokken die door uitwerpselen van aalscholvers wit zijn uitgeslagen?

Als je dichterbij komt, op de hoek van de dijk waar deze een scherpe bocht maakt in de richting van Enkhuizen, wordt het als in een flits duidelijk: het is het ijs van het Markermeer en de Gouwzee, dat door de harde westenwind in deze hoek is geduwd.

Vele vierkante kilometers strekt het lichte ijs zich uit. Het kruipt nauwelijks de zware basaltblokken op en het lijkt eerder op het Zuidpooldecor waar de Endevour van Sir Ernest Shackleton in vastvoer, dan een tafereel uit de Nederlandse natuur. Verwacht wordt dat het aan het einde van deze week definitief is verdwenen.

Heeft u mooie foto´s van kruiend ijs zo lang na het einde van het winterweer? Mail ze naar vaarkrant@telegraaf.nl