Nieuws/Binnenland

Belgisch Waterwegenvignet flink duurder

Door KiRae de Boer

De prijs van het Belgisch Waterwegenvignet stijgt dit jaar met maar liefst 60 procent. Het jaarvignet van € 50 kost nu € 80, voor die van € 100 betaalt u nu € 160.

Het gaat hierbij om een indexaanpassing, aldus de beheerders van de Vlaamse waterwegen. De oude prijs werd vastgesteld in 1991 en is sindsdien niet meer aangepast.

de invoering van het Waterwegenvignet kwam destijds voort uit de extra kosten die werden gemaakt bij het bedienen van onder andere burggen op zon- en feestdagen. Deze kosten konden verhaald worden uit de opbrengsten van het Waterwegenvignet. Echter zijn de kosten van deze extra diensten verhoogd, maar is het waterwegenvignet altijd in prijs hetzelfde gebleven, schrijft 6minutes.be.

Vanaf nu kunnen watersporters die gebruik maken van de Belgische wateren zo'n indexering ieder jaar verwachten. Vanaf 2013 gelden volgende tarieven voor het Vaarwegenvignet: - Vaartuigen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 6 meter, die met grote snelheid varen en de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, maar kleiner of gelijk aan 12 meter, die niet met grote snelheid varen: € 80. - Vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, die met grote snelheid varen en vaartuigen met een lengte groter dan 12 meter: € 160. Met een grote snelheid wordt bedoeld meer dan 20 km/u. De jaarlijkse vignetten gelden nog steeds van 1 januari 2013 tot 31/03/2014. De deeltijdse vignetten (1 januari tot 30 juni 2013 of 15 juni tot 15 september 2013 of 1 september 2013 tot 31 maart 2014) kosten voor de voornoemde types vaartuigen telkens net de helft, dus € 40 of € 80.