Nieuws/Nieuws

Broek uit, jas aan

Door Wendy Roep

Rond hiv en aids heerst nog altijd een groot taboe. Lezers lopen met hun vakantie-avonturen niet direct te koop…

Mensen met hiv praten daar liever niet over, zeker niet buiten de eigen kring. Mensen zonder hiv zijn er vaak doodsbenauwd voor, maar merkwaardig genoeg zetten zij die angst soms blindelings opzij als het er werkelijk op aan komt.

Die conclusie durf ik wel aan, na lezing van al uw reacties op mijn vraag van vorige week over hiv en vakantierisico´s.

Lezers melden mij dat risicovol gedrag juist tijdens vakanties nog heel veel voorkomt, vooral onder pubers, maar ook wel onder de oudere feestbeesten. Dat blijkt ook uit de cijfers, want hoewel de epidemie nu sterk lijkt afgevlakt, komen er nog steeds nieuwe hiv-besmettingen bij. Onnodig, want iedereen weet er nu toch wel van: wat je veilig kunt doen én wat je maar beter kunt laten.

Vooral het feit dat hiv niet langer een dodelijke ziekte is, maar met medicijnen goed onder controle kan worden gehouden (zoals veel andere chronische kwalen), draagt er aan bij dat jongeren het, ondanks alle waarschuwingen en indringende voorlichtingscampagnes, zo nauw niet meer nemen. Zij zien het probleem niet meer als ´actueel´. Komt bij dat de meeste mensen met hiv hun status ook niet meer valt aan te zien. Zij leven, werken en vermaken zich zoals ieder ander, bedrijven met hiv zelfs topsport!

Wat allemaal niet weg neemt dat zij, zoals zich dat nu laat aanzien, waarschijnlijk levenslang afhankelijk blijven van belastende en zeer dure medicijnen, die zij niet kunnen missen, geen dag. Want zelfs al zijn aidsonderzoekers, zoals de vermaarde Franse virologe Francoise Barré-Sinoussi, hoopvol dat er binnen afzienbare tijd een geneesmiddel voor hiv zal zijn, dan nog is het niet zeker dat dit medicament ook soelaas biedt voor reeds langer bestaande gevallen.

´Veel Nederlanders denken dat het leed nu wel geleden is´, mailt mij een lezeres.

´Als je jongelui er op aanspreekt, tonen zij zich benauwd. Maar binnen hun uitgaanswereldje gedragen zij zich toch tamelijk onverschillig, zogenaamd cool. Je zal ze de kost moeten geven die denken dat je zo´n eenvoudig opgedane besmetting met goed douchen na afloop nog wel kunt wegwassen!’

‘Doe altijd een jas aan naar de kerk’, mailt mij Henk de Vries. Dit lijkt mij, al dan niet in de nabijheid van geestelijken, een prima advies.

Nogal wat lezers wijzen er op dat juist in de vakantie meerdere ernstige ziekten op de loer liggen, zeker ook voor de jeugd. ‘Je krijgt geen hiv van een kusje of van een wc-bril en het kan je ook niet worden aangehoest. Om het op te lopen moet je echt wel wat doen!’, mailt mij G. de Jongh. ‘Malaria en gele koorts kunnen ook levensbedreigend zijn. Hepatitis kent een uiterst gevaarlijke vorm, die niet te behandelen is. In mediterrane vakantielanden is deze leverontsteking makkelijk op te lopen’.

jvnoord@telegraaf.nl