Nieuws/Wat U Zegt

WUZmail: Handen thuis, ook in GGZ

Door Margo Stols

Ook in de GGZ komt geweld voor tegen hulpverleners, alleen wordt dat vaak onder de pet gehouden. Twee GGZ-verpleegkundigen pleiten voor meer openheid. Lees hier hun pleidooi en reageer.

Mathilde Bos, Coen Schaap, psychiatrisch verpleegkundigen:

Iedereen is het erover eens dat geweld tegen hulpverleners keihard aangepakt moet worden. Behalve in de GGZ, daar wordt nog altijd van hulpverleners verwacht dat ze zich zonder klagen professioneel in elkaar laten slaan. Zonder dat iemand erachter komt.

We hebben als GGZ-verpleegkundigen gesproken met werkgevers, vakbonden en andere verantwoordelijken, maar iedereen wil de incidenten onder de pet houden, terwijl het openbaar maken van incidenten (en genomen veiligheidsmaatregelen) het enige is dat zal gaan werken.

Onze enige hoop is nu de minister. Als zij de beslissing tot openbaarheid durft te nemen dan zal er ook voor hulpverleners in de GGZ eindelijk iets kunnen veranderen.

Reageren op dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl