Nieuws/Wat U Zegt

WUZmail: Laat ze lekker gaan!

Door Johan Jansen

Vaak wordt ons wijsgemaakt dat bestuurders goed betaald moeten worden. Zo niet, dan vertrekken ze naar het buitenland.

Elke dag kunnen we vernemen hoe ondeskundig en onbetrouwbaar ze zijn. Geweten- en schaamteloos staan bestuurders zich te verrijken. Dit is blijkbaar normaal, sociaal en het voorbeeld om samen onze schouders eronder te zetten.

En wat doen de politiek verantwoordelijken? Niets! Een onderzoekscommissie instellen om de zaak op de lange baan te schuiven, onschuldig de schouders ophalen, we kunnen er niets aan doen en als de dooddoener van 2012 sorry te zeggen.

Het wordt tijd dat al dit soort bestuurders flink worden aangepakt en laten ze maar vertrekken naar het buitenland. Ik ben er stellig van overtuigd dat ze niet aan de bak komen! Er zijn meer dan voldoende jonge, vitale en gedreven personen die de huidige bestuurders goed en oprecht kunnen vervangen.

C. Postma, Amsterdam