Nieuws/Nieuws

Op zoek naar Admiraalsschip De Walcheren

Door KiRae de Boer

Deze week zijn vier marineduikers van de Defensie Duikgroep op zoek naar mogelijke overblijfselen van het Admiraalsschip De Walcheren. Dit schip van admiraal Cornelis Evertsen zonk in 1689.

Het scheepswrak zou mogelijk in de kust nabij Vlissingen liggen.  Aanleiding van deze grootscheepse zoekactie zijn eerder gevonden scheepsbalken en een eeuwenoud bakstenen muurtje, dit zijn mogelijk onderdelen van het admiralenschip.

Gezonken

De Walcheren zou in 1689 na de botsing met het Westerhoofd van de Koopmanshaven van Vlissingen ter hoogte van de voormalige ingang van de Nieuwe Haven tot zinken zijn gekomen. 24 opvarenden zouden er zijn omgekomen. Zowel sonar- als magnetisch onderzoek tonen hier veel verstoringen in de bodem.

Men gaat er vanuit dat De Walcheren veel kanonnen aan boord zou hebben. Echter, door de sterke stroming daar, is het goed mogelijk dat veel restanten zijn verdwenen.

Vaardigheden

De zoektocht vanaf het duikvaartuig Cerberus biedt de duikers bovendien de kans om in een realistische setting hun vaardigheden te trainen.