Nieuws/Binnenland

Stemmers razend over hebzucht bestuurders

Uitslag Stelling: ’Het is nooit genoeg’

Door Johan Jansen

De bestuurders van woningcorporaties zijn in 2011 wederom ruim meer gaan verdienen dan het jaar ervoor. Hoewel politiek en maatschappij al jaren op oproepen tot matiging van de salarissen aan de top, ziet u de schandalen alleen maar toenemen. „Dat een bestuurder goed verdient is prima. Maar het loopt alle spuigaten uit en bedrijven functioneren hierdoor niet beter, eerder slechter.”

Het loopt geweldig uit de hand met de hebzucht in dit land, vindt 96% van de deelnemers. Niet alleen onder bestuurders, maar die lopen wel voorop: „Heel Nederland ziet scheel van de hebzucht. Maar nergens zo schaamteloos als aan de top van allerlei halfpublieke instellingen.”

Verbijsterd bent u erover dat een Amsterdamse woningbouwcorporatie Ymere drie bestuursleden heeft die alle drie meer dan 320.000 euro per jaar opstrijken. „Ik vraag me af hoe deze mensen nog met zichzelf kunnen leven. Over de ruggen van harde werkers die er al jaren niets bij krijgen of moeten inleveren. Het is stelen.”

Goudgerand

Veel, heel veel stemmers vragen zich af: „Wat moeten ze in vredesnaam met zo veel geld aanvangen?” Het sterkt ruimt driekwart in de veronderstelling dat onze bestuurders simpelweg geen benul hebben van de kolossale bedragen die ze jaarlijks opstrijken, nog afgezien van extra stortingen in hun pensioenpot en andere goudgerande regelingen.

De veelgehoorde verklaring dat hoge salarissen nodig zijn omdat voor minder geld alleen minder goede bestuurders kunnen worden aangetrokken, vindt 97% volstrekte flauwekul. Exorbitante beloningen trekken niet de beste mensen aan, maar de meest geldzuchtige, merkt u op. „Er is wel degelijk meer kwaliteit, enthousiasme, werklust en inzet te koop voor een veel lager salaris.”

Want u bent niet onder de indruk van al die bestuurders van allerlei maatschappelijke instellingen. „Het bestuur zorgt uitstekend voor zichzelf, maar betrokkenheid bij de organisatie is er niet. Personeel uitkleden en opjagen zonder zelf moe te worden, daar komt het op neer.” Een ander fulmineert: „Kijk eens bij de ROC’s. Daar zitten horden zonnekoningen geld te verbrassen. Het werk laten ze doen door peperdure externen en alles ten koste van het onderwijsbudget.”

Aruba

Als meest sprekende voorbeeld haalt menigeen de voormalige topman van woningcorporatie Vestia aan, Erik Staal. „Na wanbeleid zelf opgestapt en met 3 miljoen euro ontslagvergoeding naar Aruba vertrokken. Mijn vertrouwen in een overheid die dit toelaat is nul komma nul.” Ook de Haagse instelling Parnassia moet het ontgelden: „Daar verdienen directieleden veel te veel. Voor straf worden ze gekort en daardoor worden alle receptionistes ontslagen per 1 januari!”

Zulke wantoestanden zijn wat u betreft gewetenloos en immoreel. Wat u betreft is er een bestuurskaste ontstaan die zich gedraagt als een sprinkhanenplaag: „Parasieten zijn het. Ze kunnen niets, doen waar ze zin hebben, maken overal een chaos van, roven de boel leeg en verdwijnen naar de volgende job.”

Voor een stemmer reden om te verzuchten: „Misschien kan de PvdA in die regionen wat meer nivelleren. Dát zou pas een feest zijn.”