Nieuws/Nieuws

Oude ww'ers langer dan jaar werkloos

Van de 55-plussers met een werkloosheidsuitkering is 70 procent binnen een jaar nog niet aan het werk. Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde Kennisverslag van het uitkeringsorgaan UWV.

Het aantal werklozen boven de 55 steeg van 68.000 in oktober 2011 naar 81.000 nu. Dat is een stijging van 20 procent. In de bouw steeg de werkloosheid onder ouderen het hardst.

Van de 30 procent oudere werklozen die binnen een jaar wel weer aan het werk is, komt bijna de helft terecht in een tijdelijke baan.

Groot probleem

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken noemt het in een reactie „een groot probleem” dat oudere werklozen moeilijk aan de slag komen. Het wordt voor hem een belangrijk thema in zijn overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties. Er moet meer aandacht komen voor begeleiding en scholing van oudere werknemers en voor goed werkgeverschap.

Asscher erkent echter dat er een groep oudere werklozen zal zijn die niet meer aan het werk komt. In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat de leeftijdsgrens voor de iow wordt verlaagd van 60 naar 55 jaar. De iow is een uitkering op bijstandsniveau, waarbij echter geen rekening wordt gehouden met het vermogen van de werkloze of het inkomen van diens partner.Desastreus

Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts tonen deze cijfers aan hoe 'desastreus' het kabinetsplan is om fors te bezuinigen op de ww. „In deze tijden van crisis, waarin er elke maand 9000 werklozen bijkomen, mag je het fatsoenlijke vangnet dat onze huidige ww is niet minimaliseren naar 1 jaar”, zegt Heerts.

De maximale ww-duur bedraagt nu nog 38 maanden, maar volgens het regeerakkoord wordt dat in 2014 12 maanden. Volgens Heerts bestaat hiervoor absoluut geen draagvlak in Nederland.