Nieuws/Nieuws

'Toeristen blijven welkom in coffeeshops'

Door Jessica Numann

Toeristen zijn ook na 1 januari welkom in coffeeshops in Amsterdam.Het nieuwe regeerakkoord van de VVD en de PvdA biedt daarvoor deruimte, zo zegt burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in deVolkskrant. In het akkoord staat dat de wietpas verdwijnt en datgemeenten een belangrijke rol gaan spelen in het naleven van deregels.

Van der Laan zegt minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie)te hebben beloofd dat hij de criminaliteit en overlast rondcoffeeshops streng zal aanpakken en wietgebruik onder jongerenverder zal tegengaan. Het demissionaire kabinet wilde alleenNederlandse leden toelaten in coffeeshops. Zij moesten zichinschrijven om een wietpas te kunnen krijgen, maar die pasverdwijnt nu. Klanten van coffeeshops moeten straks nog wel eenidentiteitsbewijs of verblijfsvergunning én een uittreksel uit hetbevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederlandwonen. De controle daarop geschiedt volgens het nieuweregeerakkoord 'in overleg met de betrokken gemeenten', 'zonodiggefaseerd' en 'waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop-en veiligheidsbeleid' opdat 'maatwerk' wordt geleverd. Die gemaakteafspraken maken het voor Amsterdam mogelijk coffeeshops open tehouden, ook voor toeristen, aldus Van der Laan. Amsterdam heeft 220coffeeshops, een derde van het totale aantal in Nederland. Van denaar schatting 7 miljoen toeristen die Amsterdam aandoen, bezoekenanderhalf miljoen een coffeeshop.