Nieuws/Binnenland

Van extra kosten wist ze niets

Ombudsman: Rondje deurwaarder

Door Johan Jansen

Angela* is gescheiden van haar man Bas*. Ze kan financieel maar moeilijk rondkomen. De rechter beslist dat ze nog 250,- euro van Bas tegoed heeft. Maar hij betaalt niet. Omdat Angela het niet breed heeft, besluit ze naar een deurwaarder te gaan om het geld te krijgen.

De deurwaarder zegt haar dat hij beslag gaat leggen op het loon van Bas. Hij vraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand een bijdrage door Bas aan voor de deurwaarderskosten. De deurwaarder meldt Angela dat als de Raad voor de Rechtsbijstand deze aanvraag niet goedkeurt zij de deurwaarderskosten zelf moet betalen.

In de weken daarna belt Angela verschillende keren met de deurwaarder. Ze wil weten hoe het er mee staat. Met het verstrijken van de tijd komt ze steeds verder in financiële problemen. Ze vertelt dat het water haar aan de lippen staat. Daar komt nog eens bij dat de Raad voor de Rechtsbijstand niet goedkeurt dat de deurwaarderskosten voor rekening van Bas komen. Daarom wil ze weten wat de kosten zijn die de deurwaarder tot nu toe gemaakt heeft. Die zal dit voor haar op papier zetten.

Maar dat kostenoverzicht ontvangt ze niet en ze besluit opnieuw te bellen met het deurwaarderskantoor. Ze krijgt te horen dat op het loon van Bas beslag gelegd is. Maar dat van dit geld eerst de deurwaarderskosten betaald worden. Dan laat de werkgever weten dat Bas niet langer meer bij hem werkt. De werkgever maakt nog wel het restant van 123,29 euro aan vakantiegeld van Bas over aan de deurwaarder. De deurwaarder laat Angela dit weten en stuurt haar gelijk zijn kostenoverzicht. Dat is 327,74. Hij zal hier het vakantiegeld van Bas nog afhalen.

De deurwaarder laat Angela weten dat hij gaat kijken of hij het geld nog op een andere manier van Bas kan krijgen. Maar Angela wil de zaak nu overdragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Ze zegt dat ze niet wist dat de deurwaarderskosten zo hoog zouden zijn. De deurwaarder wijst haar erop dat dit in zijn eerste brief aan haar stond en ook genoemd is in hun gesprek.

Hij stuurt Angela de eindafrekening. Daarop staat ten opzichte van het vorige kostenoverzicht nog een extra bedrag van 175,- euro naast het bedrag van 327,74. Dit voor onder meer ’mijn bemoeiingen’. De nog hogere rekening valt rauw op Angela’s dak. Over die extra kosten is ze nooit geïnformeerd. Ze stapt naar mij.

Ik slaak een diepe zucht als ik het verhaal van Angela lees en kom tot de conclusie dat zij inderdaad niets heeft geweten van die extra kosten.

De deurwaarder had haar hierover eerder moeten informeren en in ieder geval ook bij het eerste kostenoverzicht. Zeker omdat hij wist dat Angela in financiële nood zit. Ik vraag de deurwaarder haar dan ook tegemoet te komen en het extra bedrag kwijt te schelden.

* gefingeerde naam