Nieuws/Wat U Zegt

’Monopolie van NVM’

MARCEL ANTONISSE

MARCEL ANTONISSE

We horen de makelaars bijna klagen dat het zo goed gaat met de handel; door het lage aanbod is er weinig te verhandelen, weet Berend Halberstad. Dat hebben zij mede te danken aan gedragsclubs zoals NVM, die kwaliteit moet uitstralen, meent hij.

NVM’ers gebruiken standaard NVM-opdrachtformulieren en -contracten waarmee exclusiviteit wordt afgedwongen zodat een opdrachtgever afhankelijk is van die ene makelaar. Die heb je weer nodig om te adverteren op het (veel te) populaire website Funda; de voorwaarden van Funda en NVM dekken elkaar in hoge mate af. NVM’ers onderling vangen elkaar geen vliegen af op straffe van royement. Het standaard bemiddelingstarief dat, bijvoorbeeld in Utrecht, om toch wel erg veel euro’s gaat, wordt hiermee in stand gehouden. Het belang van de klant sneeuwt onder omdat deze wel gediend is met ’NVM-kwaliteit’ maar zeker ook met een actieve makelaar met veel zoekenden in de kaartenbak. Dus zeker niet met een vereniging die transparantie tegenhoudt en tarieven onredelijk hoog kan houden zolang leden zich aan de ’afspraken’ houden.

Berend Halberstadt