Nieuws/Wat U Zegt

Kleine meerderheid wijst opvoering The Passion af

Uitslag stelling: Kritiek op reli-spektakel

1 / 2

AS Media

Leeuwarden zet zich schrap voor het spektakelstuk The Passion. De Bijbelse tv-musical trekt vanavond naar verwachting 20.000 bezoekers, maar iets meer dan de helft van de stellingdeelnemers is niet geïnteresseerd en gaat sowieso niet kijken.

1 / 2

AS Media

Hoewel in de media veel aandacht is voor het muzikale spektakel, denkt een kleine meerderheid (53 procent) dat The Passion niet voor een wederopstanding van het paasverhaal zorgt. Velen (43 procent) vinden het een commercieel spektakelstuk. Zo schrijft een criticus: „Mega-spektakel dat strijdig is met het Bijbelse verhaal dat gebaseerd is op de verslaggeving van onder meer de evangelisten, dus van Jezus’ volgelingen.” En een ander hekelt: „Totaal overtrokken spektakel. Mensen hebben blijkbaar behoefte aan show, de eigenlijke inhoud is niet langer interessant.”

Toch beleeft een grote groep (39 procent) wel degelijk plezier aan The Passion. Bovendien vinden deze christelijke sympathisanten het modern vormgegeven lijdensverhaal van Jezus nog steeds actueel. „Leuk om naar te kijken. Goed dat het een breed publiek aanspreekt die anders het verhaal niet zouden horen.” En een ander valt bij: „Heel indrukwekkend. Voor jonge mensen is het een goede gelegenheid het paasfeest te leren kennen.”

Sommigen verwijzen naar de aanpassing van de paasvieringen op christelijke basisscholen in Den Haag en spreken hun afschuw daarover uit. Zij benadrukken de christelijke waarden waarop onze samenleving deels is gebouwd. In een tijd waarin de christelijke religie steeds meer uitgehold wordt, juichen velen het toe dat het paasfeest met The Passion op een andere manier onder de aandacht wordt gebracht. „Het is een modern toneelstuk/musical van Bijbelse oorsprong. Daar is niets mis mee, het is ook cultureel van waarde, een mooie moderne uiting hiervan. Pasen is opnieuw beginnen voor iedereen, elk jaar weer. Dit is een zeer mooie en waardevolle boodschap in een modern jasje”, laat een fan weten. Zij vinden dat de samenwerkende kerken met The Passion een aansprekende vorm hebben gevonden, die veel mensen verbindt. Menigeen denkt ook dat deze organisaties deze formule verder zouden moeten uitbouwen om de gebedshuizen weer vol te krijgen.

Het succes van The Passion wordt deels toegeschreven aan de deelname van bekende Nederlanders, zoals Roel van Velzen (Judas) en Johnny Kraaijkamp jr. (Pilatus). Zij zorgen voor veel aandacht. Overigens is een moderne vertolking van het Bijbelse verhaal niet geheel nieuw. Menigeen verwijst naar de film en musical ’Jesus Christ Superstar’, die in de jaren zeventig hordes mensen naar de bioscoop en theaters trok. En ook nu trekt het theaterstuk met de vleesgeworden Jezus-vertolker Ted Neely louter volle zalen.

Ook respondenten die niet gelovig zijn kunnen waardering opbrengen voor de show. „De beleving van The Passion is heel persoonlijk. Ik zou zeggen: denk er het jouwe van en beleef het op je eigen manier”, raadt een deelnemer aan.

Enkelen menen echter dat religies geen aandacht behoeven. Zo laat een tegenstander weten: „Ik vind het slecht om in deze spanningsgevoelige tijd nog even extra nadruk op een geloof te leggen. Gedraag je neutraal en uit je geloof in je privésfeer of in de daarvoor bestemde ruimtes.”

René van Zwieten