Nieuws/Binnenland

Effect chemopil ’live’ te volgen

Door René Steenhorst

Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Amsterdam - Onderzoekers van het VU medisch centrum in Amsterdam kunnen sinds kort zien of chemotherapie in tabletvorm de tumor van een longpatiënt daadwerkelijk bereikt en daar kankercellen vernietigt.

Hollandse Hoogte / Cultura Images RF

Dat kan doordat aan het medicijn een radioactief stofje wordt meegegeven, dat met een speciale scanner nauwlettend te volgen is op zijn weg naar het longgezwel.

„Vrijwel direct wordt zichtbaar of de tumor het medicijn met het radioactieve isotoop opneemt”, stelt longarts Idris Bahce. „Daarmee weten we ook of de gekozen medicatie aanslaat of niet. Mijn onderzoek laat zien dat tumoren waarbij een bepaald tablet effectief is, een hoger radioactief signaal afgeven dan tumoren waarbij het medicijn niet werkt.”

Mogelijk gevolg van deze ontwikkeling is dat het wegnemen van een stukje tumorweefsel voor pathologisch onderzoek in de toekomst niet langer nodig zal zijn. Het achterwege laten van zo’n biopsie wordt door de betrokken onderzoeker(s) als een grote vooruitgang voor de patiënt beschouwd. Immers, het aanprikken van de tumor om daaruit wat cellen weg te halen voor de patholoog, is een buitengewoon vervelende ingreep voor de toch al zo zwaar belaste zieke.

Dr. Idris Bahce, die gistermiddag promoveerde op de studie waaraan hij ruim zeven jaar werkte, zegt: „Op dit moment is het nemen van een ’biopt’ van de tumor nog onvermijdelijk om de kenmerken van de kanker te achterhalen. Op basis van bepaalde eigenschappen van het tumorweefsel kunnen patiënten met longkanker dan behandeld worden met doelgerichte- of ’targeted therapy’, zoals deze chemotherapie in tabletvorm.”

Soms echter is het lastig, of zelfs onmogelijk, om een tumorbiopt bij een patiënt te nemen. In deze gevallen kunnen patiënten nu nog geen doelgerichte therapie krijgen. Volgens de longarts werkt doelgerichte therapie „beter en langer” dan de klassieke chemotherapie, die per infuus aan de patiënt wordt toegediend. Infuus-chemo komt immers overal in het lichaam terecht en kan ook gezond weefsel aantasten.

Wereldwijd zijn er hooguit vier tot vijf andere universiteitscentra, waaronder nu het VUmc, waar klinisch onderzoek wordt gedaan met radioactief gelabelde medicijnen bij longkanker.

Lees meer over

Medisch journalist