Nieuws/Wat U Zegt

Rechtspraak functioneert wel goed

© Dijkstra b.v.

Lezer Maarten van Veen vindt dat er niets mis is met de vervroegde vrijlating van criminelen. Het is redelijk.

© Dijkstra b.v.

In Nederland wordt een gedetineerde, bij goed gedrag, een derde van zijn straf kwijtgescholden. Diverse politici roepen nu om het hardst dat veroordeelde criminelen hun straf volledig moeten uitzitten. Twaalf jaar is twaalf jaar, zeggen ze.

Maar laten we nu eens kijken of dat redelijk is. Als iemand veroordeeld wordt tot 12 jaar, dan wordt hij niet veroordeeld tot 12 jaar, maar tot 8 jaar, met de expliciete optie om hem nog 4 jaar langer vast te houden, bijvoorbeeld bij slecht gedrag in de gevangenis, bij noodzaak om de maatschappij langer in bescherming te nemen tegen deze persoon, etc. Als we willen dat die persoon echt twaalf volle jaren in de gevangenis moet zitten vóórdat hij of zij een kans heeft op vervroegde vrijlating, dan moet de strafmaat hoger liggen, in dit voorbeeld dus 18 jaar. De rechter weet dat.

Als je er op deze wijze tegenaan kijkt dan is er met dat stelsel van maar twee derde van de volledige strafmaat te moeten uitzitten helemaal niets mis. Het enige dat beter kan, is het explicieter, duidelijker, en gedetailleerde omschrijven wat gronden zijn om een gedetineerde nìet op twee derde van zijn/haar straf in vrijheid te stellen. Nu is het teveel een automatisme om het altijd te doen.

Maarten van Veen,

Nieuw Vennep