Nieuws/Wat U Zegt

'Onderwijs in Finland als voorbeeld'

Steeds stelt men in Nederland als voorbeeld het uitstekende Finse onderwijs. Finland heeft jaren geleden het roer volledig omgegooid.

Alle leraren hebben een universitaire opleiding en er is ook een zware selectie om de beste studenten te krijgen.

Met lezen, rekenen en taal wordt pas begonnen als het kind 7 jaar is, zoals bij ons vroeger op de lagere school. Kinderen krijgen klassikaal onderwijs en de zwakke leerlingen zitten in een aparte klas voor extra begeleiding. De groepsgrootte is gelijk aan die in Nederland.

Ze hebben geen remedial teachers en intern begeleiders. De leerkrachten doen extra begeleiding zelf. Kinderen zitten er minder uren op school want leerkrachten kunnen uitstekend uitleggen. Cito-toetsen kent men niet. Pas met 16 jaar een eindexamen. Ook geen schoolbegeleidingsdiensten en schoolinspecties.

Men gaat er in Finland vanuit dat de leerkracht dat allemaal zelf kan en daarvoor slim en creatief genoeg is. Het lijkt er prima te lukken want kinderen hebben minder huiswerk en er wordt minder met computers gewerkt. Finse kinderen hebben meer vrije tijd. Goede uitleg en het inzicht van een leraar zijn het belangrijkste. De leerkracht heeft er de status van een chirurg.

Riek Kerkhof-Willems,

Bunnik