Nieuws/Wat U Zegt

Respondenten: Gevolgen eiercrisis onnodig groot

Uitslag Stelling: ’Autoriteiten veel te laks’

1 / 2

Dijkstra bv

De overheid had de eiercrisis in de kiem kunnen smoren, denkt de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Tegelijk denkt 44 procent dat België de schuld van zijn eigen eierproblemen op ons land probeert af te schuiven.

1 / 2

Dijkstra bv

Belgische politici stellen dat onze Voedsel- en Waren Autoriteit vorig jaar november al wist dat er fipronil in omloop was. Een respondent verwijt België en ook Duitsland huichelachtig gedrag. „In de verschillende landen van de EU zijn verschillende richtlijnen voor de toegestane hoeveelheid gif in eieren. In Nederland is de norm veel strenger. België en Duitsland spreken schande van onze eieren, terwijl die van hen giftiger mogen zijn.”

 

De Partij voor de Dieren vindt het eierschandaal zo ernstig dat ze de Tweede Kamer wil terugroepen van reces. Twee derde is hier ook voor. Nog meer respondenten zijn van mening dat staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken en minister Schippers van Volksgezondheid ter verantwoording geroepen moeten worden. Ze vinden dat de twee moeten opstappen als blijkt dat de Tweede Kamer onjuist is geïnformeerd.

 

De banken en de overheid gaan de getroffen boeren steunen. Bijna driekwart van de respondenten vindt dat een goed idee. Toch vindt lang niet iedereen dat we deze crisis kunnen vergelijken met die van de vogelgriep, die boeren min of meer kon overkomen. Ruim een derde vindt dat de boeren zelf schuld hebben aan de hele kwestie. „De pluimveehouders die dit is overkomen hebben boter op hun hoofd”, zo vindt een stemmer. „Ze hadden beter moeten opletten met wat voor schoonmaakbedrijf ze in zee gingen.”

 

Bijna 50 procent vindt dat de eierindustrie geen schuld heeft aan de crisis. Een respondent schrijft: „Het risico is zo minimaal, de gevolgen voor de boeren zijn zo groot. Zo wordt een aantal boerenbedrijven weer de nek omgedraaid”. Een minderheid vindt dat de overheid de boeren de hand boven het hoofd houdt.

 

Een aantal respondenten maakt zich druk over het dierenleed dat de eiercrisis met zich meebrengt. „Verschrikkelijk dat al die kippen geruimd moeten worden. Het zijn dieren, geen dingen.” Een ander: „We moeten zo snel mogelijk af van die ellendige bio-industrie met groot dierenleed en gezondheidsrisico's voor mensen.”

 

De meerderheid gelooft dat Nederland als grootste eierexporteur ter wereld langdurige schade gaat oplopen. Een respondent vindt het ’belachelijk’ dat men zich daar druk over maakt. „De schade aan de volksgezondheid is vele malen erger dan de economische schade.”

 

De Voedsel- en Waren Autoriteit stelde dat producten waarin eieren zijn verwerkt, zoals mayonaise, niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Een meerderheid gelooft dit niet. De helft gelooft trouwens ook niet dat andere producten in de supermarkt wel veilig zijn. „Wat wordt er nog meer onder het tapijt geveegd?”, zo vraagt een van hen zich af. Een ander: „We worden de hele tijd vergiftigd met e-nummers en bespoten groenten. Dan maakt dit niet zo heel veel uit.”

 

Toch maakt maar ruim een kwart van de stemmers zich zorgen over de eigen gezondheid. „Je moet dat gif in enorme hoeveelheden binnenkrijgen, wil je er schade van oplopen. Het lijkt mij een storm in een glas water.”