Nieuws/Wat U Zegt

Lezers: Voor geen goud een onbemand vliegtuig in

Uitslag Stelling: ’Technologie te kwetsbaar’

1 / 2

Dijkstra bv

Een ruime meerderheid van de stellingdeelnemers is het erover eens: een onbemand vliegtuig de lucht in sturen is onverantwoord. Volgens de luchtvaartindustrie is vliegen zonder dat er een piloot in de cockpit zit, al in 2025 technisch mogelijk.

1 / 2

Dijkstra bv

De op afstand bediende toestellen zouden een groot financieel voordeel opleveren voor luchtvaartmaatschappijen vanwege de lagere personeelskosten, verzekeringspremies en brandstofgebruik.

 

Volgens 80 procent van de respondenten laat de sector zich hiermee te veel leiden door winst in plaats van zich te bekommeren om vliegveiligheid. „Het gaat ze enkel om besparingen. Zo kunnen er weer wat mensen ontslagen worden”, schrijft iemand.

 

Een zelfde percentage vindt dat er veel te veel vertrouwen wordt gesteld in automatisering van de transportsector. Zo reageert er een: „Computers maken dan misschien geen fouten, programmeurs wel. Bovendien is niet elke situatie te voorzien, dus te programmeren.”

 

Ruim driekwart zegt dan ook niet te zullen instappen als er geen piloot in de cockpit zit. Ook niet als de prijs van een vliegticket in dat geval lager zou zijn. Deze respondenten zeggen zich zekerder te voelen als er menselijk ingrijpen mogelijk is in geval van calamiteiten. Dat is bij op afstand bestuurbare vliegtuigen volgens hen niet het geval. „Nog niet”.

 

Sommigen zien een combinatie wel zitten. „De computer vliegt en de piloot kan ingrijpen indien nodig. Je hebt dan geen twee piloten meer nodig. Scheelt kosten.”

 

Wat veel respondenten vooral angst inboezemt is de kans op storingen, cyberaanvallen en hacken van het computersysteem van een vliegtuig.

 

De stellingdeelnemers die vliegen zonder piloot wél verantwoord vinden, noemen het vooral een voordeel dat het risico op crashes bij de landing en stijging afneemt. Boordcomputers zouden dit beter kunnen uitvoeren. „Het zijn mensen die de fouten maken”, onderbouwt iemand zijn mening.

 

„Een vliegtuig besturen is tegenwoordig minder complex dan een bus besturen in de Amsterdamse binnenstad, dankzij de boordcomputers”, verklaart iemand. Deze mening wordt onderschreven door de reactie van een verkeerspiloot: „De mate van automatisering in de cockpit is nu al extreem hoog. Ook maken deze systemen geen fouten meer. Als er iets mis gaat is het de mens die een verkeerde waarde heeft ingevoerd. Dus automatisch vliegen is in mijn optiek veel veiliger dan met een piloot op de bok.” Maar ja, zegt deze respondent, probeer dat maar eens uit te leggen aan alle collega’s die als gevolg hiervan op straat zullen komen te staan.

 

Toch vinden ook de voorstanders van onbemand vliegen dat geldbesparing nooit en te nimmer zwaarder mag wegen dan de veiligheid. „Met bemanning aan boord voelen passagiers zich toch veiliger. Wie moet er anders ingrijpen in geval van calamiteiten? Er moet toch een gezagvoerder zijn?”, meent een respondent.

 

Of onbemand vliegen wel geschikt is voor cargo of de luchtmacht, daar zijn de meningen over verdeeld. De verkeerspiloot zegt hierover: „Daar ontbreekt het vaak aan routine, die we op passagiersvluchten wel zien. Ik verwacht dan ook dat een volledig geautomatiseerde cockpit in die twee branches haast niet kan worden gerealiseerd.”