Nieuws/Wat U Zegt

’Spierkracht senioren vergroten’

Dijkstra b.v.

Onderzoekers hebben een link gelegd tussen beschonken bezoekers van Lowlands en senioren (Tel. 8/8). Dronken jongeren lopen een grote kans om door alcohol overmand ten val te komen en dat geldt tevens voor nuchtere senioren, die vanwege hun gevorderde leeftijd door een verslechterde balans en afgenomen spierkracht ook sneller vallen.

Dijkstra b.v.

Met het verschil dat jongeren meteen weer ongedeerd overeind komen, terwijl senioren vaak blijven liggen door een opgelopen breuk.

Sensoren moeten uitkomst bieden en direct een val van een senior signaleren of zelfs voorkomen al weet ik niet hoe. Maar dan is het kwaad al geschied.

Het is beter te voorkomen dan te genezen en gemeenten zouden senioren in buurthuizen de gelegenheid moeten bieden onder begeleiding van fysiotherapeuten hun conditie en spierkracht te vergroten. Voor een gering bedrag zouden de senioren liefst twee keer per week in staat moeten worden gesteld te trainen om fitter en sterker te worden, om zo de balans weer terug te vinden en de kans op valpartijen aanzienlijk te verkleinen. Het is een hele investering, die zich op den duur dubbel en dwars terugbetaalt.

Frans Boomer,

Nieuwegein