Nieuws/Wat U Zegt

Voetbal stijgt in aanzien door spel oranjeLeeuwinnen

Uitslag Stelling: Dames tellen nu echt mee

1 / 2

ANP

Met het binnenslepen van het Europees Kampioenschap heeft het vrouwenvoetbal in Nederland een flinke impuls gekregen. Zeven op de tien deelnemers aan de stelling vinden zelfs dat deze tak van sport de status van volwassenheid heeft bereikt.

1 / 2

ANP

De vrouwelijke respondenten schalen het vrouwenvoetbal hoger in dan de mannelijke deelnemers. ,,Ik was verrast door de klasse van de vrouwen’’, reageert iemand. Toch meent ook een ruime meerderheid van de mannen dat het vrouwenvoetbal nu echt meetelt. ,,Vrouwenvoetbal is leuk om naar te kijken. Hier wordt nog met veel plezier gespeeld. Dit mis ik bij de mannen. Daar is alles te veel berekenend”, zegt iemand. Een andere respondent zegt te hebben genoten van de ‘frisheid van de sport’.

Het veroveren van de Europese beker noemt een deelnemer ‘een stap in de goede richting’. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer, waarschuwt een stemmer. ,,Er moet nog veel verbeterd worden. Dat geeft niks. Vrouwenvoetbal heeft nog weinig geschiedenis. Ze komen er wel.”

Zeven op de tien stemmers vinden dat de eredivisie voor vrouwen een prominente plek moet krijgen in de Nederlandse sportprogramma’s. ,,De vrouwen-eredivisie is altijd al ondergewaardeerd geweest. Het is pure topsport, waar bijna geen vergoedingen tegenover staan.”

Critici zijn er ook. ,,De nationale competitie is er nog niet aan toe om meer ’exposure’ te krijgen. Het is leuk dat dit succes meisjes stimuleert om te gaan voetballen. Maar de KNVB moet dan wel met beleid komen”, zegt een lezer die de nationale voetbalbond omschrijft als een mannenbolwerk. ,,Het is daarom zeer wenselijk om meer dames in het bestuur van de KNVB op te nemen.” Ruim zes op de tien zijn het hier mee eens. Mannen en vrouwen trekken hier eensgezind op.

Hoewel beide geslachten in ruime meerderheid (84 procent) vinden dat we moeten stoppen om vrouwenvoetbal met mannenvoetbal te vergelijken, wordt dit in de reacties wel volop gedaan. ,,Wees realistisch”, zegt een deelnemer die meent dat de dames qua niveau nooit aan dat van de heren kunnen tippen. ,,Een verschil van dag en nacht”, zegt een ander, verwijzend naar de verschillen in lichaamsbouw.

Slechts 43 procent zou weleens een wedstrijd tussen de Leeuwen en Leeuwinnen willen zien; 55 procent van de stemmers heeft hier geen behoefte aan. Opvallend is dat juist de mannen in meerderheid tegen een dergelijke wedstrijd zijn en de meeste vrouwen die uitdaging juist willen aangaan.

Het merendeel van de reacties valt positief uit voor de vrouwen. ,,Ik heb tijdens de wedstrijden op het randje van mijn stoel gezeten. Zo mooi en spannend vond ik het. En dat terwijl ik bij een wedstrijd van de mannen omval van verveling. Die lijken zo dicht getimmerd dat er geen spanning meer in zit”, zegt iemand. Een ander roemt de onbevangenheid van de Leeuwinnen. ,,Hier wordt nog gevoetbald om het spel en niet alleen om de knikkers.”

Een respondent spreekt de hoop uit dat de dames ’normaal’ blijven en dat het damesvoetbal niet verpest wordt door groot geld en divagedrag. Bijna zestig procent vreest dat de sportiviteit zal afnemen wanneer het grote geld zijn intrede doet. Extra geld zal volgens driekwart op termijn de kwaliteit van het spel wel ten goede komen.