Nieuws

Koplampen zetten heftorens in de spotlights

Nieuw licht over de Afsluitdijk

Door Gijsbert Termaat

Concept Visualisatie

Kornwerderzand - De Afsluitdijk wordt gezien als het boegbeeld van de Nederlandse waterbouw. Dit jaar is het 32 kilometer lange kunstwerk 85 jaar oud en is het de hoogste tijd voor een grootscheepse onderhoudsbeurt.

Concept Visualisatie

Niet alleen versterkt Rijkswaterstaat vanaf volgend jaar de dijk en worden de zestig spuisluistorens gerenoveerd, ook vormen de karakteristieke zuilen het middelpunt van een uniek innovatieproject, dat de kunstwerken in de ’spotlights’ zet.

De Telegraaf kon een kijkje achter de schermen nemen en kreeg maandag als eerste te zien wat er gaat gebeuren met de nu nog ingepakte torens in Friesland. In het diepste geheim zijn de torens voorzien van retro-reflecterende lijnen. „Daardoor lichten de heftorens op in het donker als er auto’s met hun koplampen op schijnen”, zegt omgevingsmanager Rob Termaat van Rijkswaterstaat (RWS), „waardoor het heel even lijkt alsof de Afsluitdijk speciaal voor jou verlicht is.”

„Het is een nog niet eerder toegepaste techniek in deze context, waardoor je als weggebruiker denkt in een futuristische film te belanden”, klinkt bedenker en ontwerper Daan Roosegaarde enthousiast. „Ik was vereerd met de opdracht van de overheid om de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk te versterken en zo zijn status als icoon van de Nederlandse waterbouwkunde en design internationaal te verankeren.”

„Het is natuurlijk al een geweldig bouwwerk op zichzelf dat niet echt verfraaid hoeft te worden door er objecten aan toe te voegen”, vindt Roosegaarde. „Dat moet gebeuren door met innovatieve vindingen de soberheid en het unieke karakter van de dijk te versterken. De omstandigheden zijn er natuurlijk extreem, veel wind en zout, dus het moest iets worden dat lang meegaat zonder kabeltjes en stekkertjes te gebruiken die alleen maar zouden gaan roesten.”

„Door de retro-reflecterende laag aan te brengen, lichten de lijnen van de heftorens op als er auto’s passeren. Zo komen de contouren van de heftorens weer tot leven”, stelt Roosegaarde, die project Lichtpoort een voorbeeld noemt van een toekomstige energieneutraal landschap waar vervuilende straatverlichting achterhaald kan worden.

Dinsdag wordt de eerste van de zestig sluistorens uitgepakt. Termaat: „Het is als het ware een cadeau dat wordt uitgepakt. De komende maanden volgen er meer. Als eind oktober alle zuilen zijn opgeknapt en uitgepakt, is aan beide kanten van de Afsluitdijk een unieke entree van de snelweg tussen Noord-Holland en Friesland gerealiseerd die het bouwwerk nog meer in de schijnwerpers zet.”

Door Gijsbert Termaat