Nieuws/Wat U Zegt

Brief 1

’Kies vooraf: wie kan met wie’

Als alle politieke partijen van af het begin van de verkiezingsstrijd uitgegaan waren van het landsbelang en niet van kleine egootjes en partijbelang, hadden we nu een heel andere situatie gehad.

Creëer onduidelijkheid bij het volk en je krijgt een onduidelijke uitkomst.

Maak van tevoren duidelijk waar je staat en kies van tevoren wie met wie kan. Dan had het volk heel anders gestemd en zou een duidelijke meerderheidsregering, vanuit deze stemresultaten, vanzelf naar boven komen. Dan zou al dat geformeer in voor en achterkamers ook kunnen verdwijnen.

Maar overdoen?

H. van Zutphen, Zutphen